Gebeurtenissen

 Startpagina Wat voorbij is Wat komt Jubilea

In deze rubriek blikken we terug op wat voorbij is.  Vanuit die doorleefde gebeurtenissen willen we meedragen wat levenskrachtig en de moeite waard is om te blijven herinneren.

In deze rubriek blikken we vooruit en durven jullie uitnodigen om met ons op weg te gaan door in aangekondigde gebeurtenissen een stukje leven te vinden.

Wat voorbij is

Wat komt

  Jubilea