Jongeren

 Startpagina In de klapstoel Kapucijnen Bagage Te Beleven

Hallo,
welkom op de
jongerensite van de
Vlaamse kapucijnen!!


Klik en je komt op het:
FORUM

 INHOUD VAN DEZE PAGINA:

  1) Omtrent Franciscus

  2) Activiteiten voor jongeren van 18 – 30 jaar  “HOOP ZIEN IN DE STAD”

  3) Bericht aan jonge mensen

  4) Franciscaanse Polenreis voor jongeren vanaf 15 jaar

  5) Wereldjongerendagen te Madrid 2011

  6) Franciscaanse jongeren uit Heuvelland naar Polen

  7) Franciscaanse vredesviering

  8) Oudste groep jongerenwerking terug van 4 daagse te Warnach (Luxemburg)

  9) Youfra

10) Franciscaanse jongeren uit Heuvelland naar Assisi

11) Nationale Youfra fraterniteit opgericht in België

12) Vervuld met dankbaarheid

13) Check point TV en onze Franciscaanse jongeren

14) Taugroep op Franciscaanse verdiepingsdriedaagse te Megen

15) Als Franciscus de snaar van je hart raakt

16) "Godly-Play"-getuigschrift voor drie jongeren uit Heuvelland

17) Jongeren geïnspireerd door Francicus van Assisi / Zuster Carmen geeft verslag van een activiteit in Sint-Truiden

18) Jongerenvieringen

 
19) Met Franciscus op vredespad
 
20) Franciscus kleurt het leven van jonge mensen
 
21) Interview met Laurens Vangeel
 
22) Nieuws uit Youfra en onze Franciscaanse jongerenwerkingen
 
23) Bericht aan jonge mensen
 
24) Alle stress viel van me af...
 
25) Franciscus spreekt ontegensprekelijk jonge mensen aan
 
26) Met YouFra naar het Heilig Land
 
 
 
 

OMTRENT FRANCISCUS

 

 
 

 
 

 

 Uit HANDDRUK jaargang 40 nr.1, maart 2010

2) Activiteiten voor jongeren van 18 – 30 jaar “HOOP ZIEN IN DE STAD”

Brussel is een bruisende hoofdstad, waar vele mensen wonen, werken en leven.
Maar wie woont er? En hoe leven ze?
Als missionaire franciscanessen is leven met en in verschillende culturen één van de hoekstenen van ons zuster-zijn.
 

Gedurende dit weekend willen we daar concreet mee te maken hebben door een gerichte wandeling in de stad, en nadien met elkaar uitwisselen in een franciscaanse geest.
Het internationale en interculturele zullen we ook ervaren door deel te nemen aan de gebedstijden en de maaltijden van de gemeenschap. 

Data: vrijdag 29 oktober ( 19.30) – zondag 31 oktober ( 15.00) 

Prijs: € 50,- 

Mocht de prijs een belemmering zijn, dan kun je ook in overleg minder betalen.

Graag zelf lakens en handdoeken meebrengen. 

Inschrijven of meer informatie bij:       

Zr Hilde Vantomme           hilde.vantomme@fmm-be.nl

Zr Jolanda Delleman        jolanda.delleman@fmm-be.nl

 

Pater Damiaanlaan 31

1150 Brussel

   

3) Bericht aan jonge mensen

 

 

4) FRANCISCAANSE POLENREIS VOOR JONGEREN VANAF 15 JAAR

Zoals bij wijze van voorbereidingsverslag reeds verscheen in één van de vorige Handdruknummers maken we er hier nog eens graag melding van.  Vooral omdat de voorbereidingen tamelijk goed lopen en omdat we eveneens merken dat de jongeren aan inschrijven begonnen zijn. 

Van 21 tem 28 juli 2011 organiseert de jeugd- en jongerenpastoraal van Heuvelland een jongerenreis naar Polen.  Het reisprogramma is een evenwichtige mix van natuurwandeling, bezoek aan speciale plaatsen, eigentijdse christelijk gelovige inzichten opdoen.

Die gelovige inzichten vertrekken meestal vanuit een sprankelende franciscaanse spirit.  Hieraan deelnemen zorgt er voor dat je een andere kijk krijgt op je leven van alle dag, door al de ervaringen en ontmoetingen die we je willen aanbieden. 

Deelnemen kan je als in 2011 15 bent geworden, of het nog wordt.  De maximum leeftijdsgrens mag je ergens doortrekken tot aan de grens van 25 denken we.  Uiteindelijk zoek  je toch je gelijke leeftijd op als er gepraat en uitgewisseld wordt.  

We vertrekken met een luxeautocar van ‘coachpartners’ aan de kerk van Westouter en komen op dezelfde plaats terug aan.   Te Polen zelf doen we plaatsen aan zoals Krakau, Auschwitch, de streek van het Tatragebergte, enz… 

De reis wordt begeleid door Pieter Pecceu, Alexander Vanhoutte, Pater Kenny Brack, Pater Marcin Derdziuk, Pater Kryspin Przemyslaw. 

Inschrijven doe je en info krijg je, door te  mailen naar:  parochieheuvel@hotmail.com  

 

5) WERELDJONGERENDAGEN

IJD Nationaal • ga zitten, luister, kijk, geniet en help ons de wereld te veroveren :)...

Hallo,

Vorige week kreeg je van ons een mailtje met daarin een link naar de film over onze flashmob. Nog nooit kregen we zoveel positieve reacties op een nieuwsbrief. Thanks!

Nu vragen we even jouw hulp. Door een technisch probleem is de youtubevideo momenteel geblokkeerd in een aantal landen waaronder België (het lijkt alsof er een auteursrechtelijk probleem is, maar dan klopt niet). Sony Music krijgt de blokkering momenteel niet weg. Daarom staat het filmpje voortaan op http://vimeo.com/ijd/flashmob . Uiteraard is dit voor ons heel vervelend. Het aantal kijkers op Youtube nam immers gestaag toe. We vragen daarom je hulp bij de herlancering van ons filmpje. Kun je bovenstaande link posten op Facebook, Twitter en doorsturen naar jouw vrienden? Indien je een website beheert, zouden we het schitterend vinden mocht je ons filmpje ook daar posten!
 

Alvast veel dank voor de moeite. Help ons de wereld te veroveren :)!

Jeugdpastorale groeten,

Het IJD-team

IJD Nationaal
Nederpolder 24 - 9000 Gent
09 235 78 54 - ijd@ijd.be - www.ijd.be

6) Franciscaanse jongeren uit Heuvelland naar Polen

Uit HANDDRUK nr. 3 september 2011, van jg 41

 

            7. FRANCISCAANSE VREDESVIERING

Door de ogen van Jezus leren kijken

 

Op zaterdag 1 oktober sloten we in onze parochiefederatie de internationale vredesweek af.  Wij kleurden dit heel eigen in, vertrekkend vanuit de spiritualiteit van Franciscus.  Op 4 oktober vieren we nl. zijn naamfeest.  Zoals we dit in de weekendviering van Loker gewoon zijn was dit ook nu een natuurlijk samengaan tussen een jongerenviering en een gewone zondagsviering. 

Omdat de voorbije Polenreis en het voorbije zomerfestival nogal wat heeft losgemaakt bij onze jonge mensen op geloofsvlak en het bijhorend  samenhorigheidsgevoel van gelovigen onderling, werd er bij de voorbereiding ook hiermee rekening gehouden.

We merkten bij onze Poolse medebroeders uit Antwerpen, die de Polenreis mee ondersteunden hetzelfde dankbaar aanvoelen.  Daarom concelebreerden de broeders Przemek, Marcin en Rafal met P. Kenny. 

We kijken terug op een viering waarin vanuit de eerste lezing over de 3 rovers en het evangelie over de overspelige vrouw, aan ons gevraagd wordt om doorheen ogen vol mededogen te kijken naar wie we tegenkomen op onze levensweg.  Vrede bereik je door zelf uitnodigend te zijn… mensen die in de fout gaan niet weg te sturen, maar er juist bij te betrekken .

De muzikale invulling was dankzij ons instrumentaal ensemble uit het jongerenpastoraat een streling voor het oor.  Onze allereigenste Flor Busschaert was net weggelopen van het eurosongpodium om nu in ons midden het zonnelied van Franciscus uit te zingen en nog andere mooie dingen te doen klinken. 

Voor de animatorengroep die vanuit het jongerenpastoraat het zomerfestival leidden was er een aangename verassing. 

Voor kerk en leven waren ze nl. genoemd door Kristien, als schatten van doeners.  En kregen ze naar het einde van de viering de bekende ‘kabouterkaart’ aangereikt.  Op de bisdombladzijde van het parochieblad dat op 5 oktober in jullie bus viel, stond Kristiens’ nominatie voor hen te lezen .   We willen hen via deze weg ook nog eens extra bedanken voor die onophoudelijke deugddoende gelovige aanwezigheid bij de jonge mensen die het aanbod van onze jongerenwerking smaken.  We willen hen tegelijk danken omdat ze de Franciscaanse spiritualiteit zich zo willen eigen maken en die niet alleen overbrengen naar onze aangesloten jonge mensen maar daar zelfs steeds meer over willen getuigen of ‘het beleven’ naar hun eigen vriendenkring.    Onze animatoren zijn geloofsgetuigen van de bovenste plank. 

De parochieraad van Loker zorgde achteraf voor een heel aangename receptie op het terras van ons pastoraal centrum Rivo Torto. 

De foto’s geven een uitermate dankbare inkijk in het voorbije gebeuren. 

 

 

Het muziekensemble vanuit ons jongerenpastoraat

 

Onze Flor zong op Gods adem

 
De animatoren genomineerd als schatten van doeners  

 

De voorgangers in de viering:  broeder Przemek, broeder Kenny,
broeder Marcin, broeder Rafal

 

 
Marie met de bijbelse wijnstok, een wonder van vitaliteit  


Vrede en alle goeds, wenste Pieter ieder toe

 

 
Gewaardeerd worden voor je inzet doet oeverloos veel deugd  

Een receptie in Rivo torto met ontmoetingsruimte voor iedereen

    8.  OUDSTE GROEP JONGEREN TERUG VAN 4 DAAGSE TE WARNACH (Luxemburg)

 

9.  YOUFRA

Klik hier voor meer info:  YOUFRA

Overgenomen uit HANDDRUK: jaargang 42, nr. 3, september 2012


10. FRANCISCAANSE JONGEREN UIT HEUVELLAND NAAR ASSISI

Overgenomen uit HANDDRUK: jaargang 42, nr. 3, september 2012

11. NATIONALE YOUFRA FRATERNITEIT OPGERICHT IN BELGIE

 

Kort verslag van een indrukwekkende openingsplechtigheid van youfra en professieviering

 Op zaterdag 29 september was de Sint Pieterskerk te Loker ‘the place to be’  voor Franciscaanse mensen.

We hielden daar de YouFra voor België boven de doopvont en 5 jongeren spraken reeds hun geloften voor het leven uit op de regel van de Franciscaanse lekenorde.

Voor sommigen die dit lezen zal dit bericht misschien als een donderslag bij heldere hemel zijn, voor anderen die dichter betrokken zijn bij de Franciscaanse jongerenpastoraal zal het een logisch gevolg lijken van wat er al gaande was.

Inderdaad, in Heuvelland was de laatste twee jaar een grote interesse in Franciscaanse spiritualiteit gegroeid bij de jongeren van de jongerenpastoraal.  Dit heeft deels te maken met de regelmatige bezinningsmomenten of andere vormingsmomenten die we als parochie inlegden voor hen.   In het jaar 2009 was er al een klein vuurtje gaan branden bij sommigen toen we in Assisi passeerden, maar bij de grote groep gaf de 4 daagse te Megen (Nederland) en onze inleefreis naar Assisi van voorbije zomervakantie (2012) de doorslag.  

Vooral Pieter Pecceu en Nathan Duhayon kwamen in gesprek met br. Kenny tot de conclussie dat afgelopen periode bestond uit ‘spiritualiteit aangeboden krijgen’, de toekomst mocht voor hen nu bestaan uit ‘met die spiritualiteit iets gaan doen’.  En… dit in verbondenheid met velen, waar dan ook ter wereld.   Deze gesprekken vonden plaats op een avond in het provincialaat te Antwerpen wat wil zeggen dat we niet ver uit de buurt van Jan De Vleeshouwer waren die de Youfra plannen hoorde en er graag zijn schouders onder stak om dit officieel in orde te brengen.   

Zo kwamen we ertoe om de bestaande structuren die wereldwijd bestaan over te nemen voor onze regio.  Een fraterniteit voor België  met voorlopig 2 ankerpunten.  1 in Heuvelland en 1 in sint  Truiden met de zetel in Antwerpen. 
Br. Kenny stelde voor dat Pieter hiervoor verantwoordelijke zou worden en Jan vond dat br. Kenny dan geestelijk assistent moest worden, en zo geschiedde.   

Tijdens de viering op 29 september legde Pieter zijn geloften af met zijn hand op de geschriften van Franciscus.   Hij werd door handoplegging en gebed aanvaard als landelijk minister voor de Youfra.

Op zijn beurt nam Pieter de professie af van Matthias Veryser, Cedrick Veryser, Nathan Duhayon en Aurelien Staelens.    Deze mensen waren de voorbije tijd zo stevig gegroeid in de Franciscaanse spiritualiteit dat zijzelf en ook wij er niet aan twijfelden dat dit stevig zit voor de rest van hun leven.

16 andere jonge mensen van rond de 16 of 17 jaar spraken hun verlangen uit om voor één jaar ditzelfde uit te proberen in hun dagelijkse manier van leven.

 De Franciscaanse familie was goed vertegenwoordigt in zijn verscheidenheid.

OFS Nederland werd vertegenwoordigt door secretarisse Mariiette.

De Clarissen werden vertegenwoordigt door  zr. Carmen en zr. Elisabeth van Sint Truiden – die tegelijk verantwoordelijk zijn voor de werking in bisdom Hasselt.

De broeders werden vertegenwoordigt door br. Marcin, br. Jan en br. Kenny uit Antwerpen

De Belgische kerkprovincie werd vertegenwoordigt door bisschoppelijk vicaris Carmino Bohez uit Brugge. 

De foto’s hieronder geven je een inkijk in een vreugdevol gebeuren, dat toekomst in zich draagt.  Als je weet dat alle jongeren diverse taken en verantwoordelijkheden op zich nemen binnen de geloofsgemeenschap dan is dit heel hoopvol.

Franciscus spiritualiteit wordt zo heel sterk uitgedragen naar alle kanten.

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
12. VERVULD MET DANKBAARHEID

 

Overgenomen uit HANDDRUK: jaargang 42, nr. 4, december 2012

 

 
13. CHECK POINT TV EN ONZE FRANCISCAANSE JONGEREN

 

Overgenomen uit HANDDRUK: jaargang 42, nr. 4, december 2012

 

14. TAUGROEP OP FRANCISCAANSE VERDIEPINGSDRIEDAAGSE TE MEGEN

Overgenomen uit HANDDRUK: jaargang 43, nr. 1, maart 2013

 
15. ALS FRANCISCUS DE SNAAR VAN JE HART RAAKT

Uit VOX MINORUM jg. 67, nr. 1, april 2013

Als Franciscus de snaar van je hart raakt…

Oprichting nationale fraterniteit YouFra

Dit artikel hebben wij mogen overenemen uit Golfslag.

YouFra staat voor “Young Franciscans”, “Franciscan Youth” of in het Nederlands “Francis-caanse Jongeren”: jonge mensen die in de voetsporen van Franciscus van Assisi en Clara van Assisi treden en de franciscaanse spiritualiteit zien als de inspiratie voor hun leven.

De YouFra-fraterniteit is geëvolueerd tot een wereldwijde beweging van jonge mensen die zich aangesproken voelen door de franciscaanse spirit en deze ook doorgeven in hun omgeving.

Het is de jongerenfraterniteit binnen de Franciscaanse lekenorde (FLO), ook Orde van de Franciscaanse Seculieren (OFS) genoemd of met de officiële internationale naam: Ordo Franciscanus Saecularis.1

1 In dit artikel gebruiken we verder altijd de afkorting FLO

2 Met dank aan de website www.kapucijnen-vlaanderen.be en de website www.zustersclarissen.webklik.nl van de zusters Clarissen van Sint-Truiden

Men kan gerust stellen dat de franciscaanse spiritualiteit veelkleurig is. Maar het lijkt minder evident dat die spiritualiteit jonge mensen vandaag beweegt. Alhoewel, wie op 29 september 2012 aanwezig was in de oprichtingsviering met professie in de parochiefede-ratie Heuvelland, is nu wellicht van het tegendeel overtuigd.

1 De franciscaanse lekenorde en de YouFra2  

De grote franciscaanse familie omvat verschillende gemeenschappen die geworteld zijn in de spiritualiteit van Franciscus van Assisi en via hem in die van Clara van Assisi.

Er is de Eerste Orde: de Franciscanen, de Conventuelen en de Kapucijnen. De Tweede Orde zijn de zusters Clarissen. En tenslotte is er de grote tak van de Reguliere Derde Orde: gemeenschappen die een eigen stichter/stichteres hebben, die weliswaar geen eigen regel hebben, maar de Regel van Franciscus van Assisi overnemen, bv. de zusters Kapucinessen. Concreet zijn Eerste, Tweede en Derde Orde georganiseerd in kloosterlijke gemeenschappen.

Daarnaast is er een gemeenschap, eveneens geïnspireerd door Franciscus van Assisi, maar niet georganiseerd in kloosterlijke gemeenschappen: de franciscaanse lekenorde, FLO. Deze lekenorde telt wereldwijd zeer veel ordeleden. De leden, mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden, komen maandelijks samen in hun plaatselijke fraterniteit, volgens diverse formules naargelang de eigenheid van elke FLO-gemeenschap. De leden spreken de gelofte uit – ofwel voor een tijd of voor het leven – “het Evangelie te beleven in het alledaagse”. Dit gebeurt publiek in een liturgische viering, in aanwezigheid van de minister van de gemeenschap, t.o.v. de Kerk, vertegenwoordigd door bedienaars van de Kerk, en t.o.v. de gemeenschap. Het gebed krijgt een centrale plaats in hun dagelijks leven: ze nemen zoveel mogelijk deel aan het getijdengebed (brevier) van de Kerk en aan de eucharistieviering. Ze steunen elkaar onderling in het beleven van de franciscaanse spiritualiteit en van het evangelie; dit gebeurt concreet vooral in de maandelijkse ge-meenschapssamenkomsten. De gemeenschappelijke spirituele basis van alle FLO-gemeenschappen wordt zichtbaar in de regionale en nationale bijeenkomsten (regioda-gen en mattenkapittel).

En dan is er ook de YouFra binnen de FLO: de wereldwijde jongerenfraterniteit. YouFra kent verschillende niveaus: plaatselijk, regionaal, nationaal en internationaal. In België bestond tot voor kort geen YouFra-beweging.

In de parochiefederatie Heuvelland is in 2012 de nationale fraterniteit YouFra België opgericht.

2 Jongeren op weg naar en met Franciscus  

IN HEUVELLAND?

Heuvelland, een fusiegemeente bestaande uit acht deelgemeenten, ligt in West-Vlaanderen, in de mooie Westhoek, voorbij Ieper en Poperinge, grenzend aan Frankrijk, “op de schreve”, in de nabijheid o.m. van de abdij van de Katsberg (Fr) en ook van de abdij van West-Vleteren.

Hoe ontstaat YouFra dààr? In deze excentrisch gelegen streek, een verre uithoek, nog net in Vlaanderen, nog net niet in het buitenland.

Broeder Kenny Brack, O.F.M.-Cap., sinds kort benoemd tot gardiaan van de kapucijnen-fraterniteit van Antwerpen (het provinciaal huis van de Vlaamse kapucijnen), is nu iets meer dan zes jaar pastoor in de parochiefederatie Heuvelland. Hij is er op een begeesterende manier van overtuigd dat de franciscaanse spiritualiteit een heel eigentijdse impuls geeft om het evangelie concreet te beleven en om het evangelie handen en voeten te geven. Deze visie drong ook door bij de parochieraad Westouter – een van zijn vier parochies binnen de parochiefederatie Heuvelland – en de idee kreeg zelfs gestalte in wat je gerust een “franciscaanse inrichting van de parochiekerk” kan noemen. Er is niet alleen de algemene schikking van de Sint-Eligiuiskerk in arenavorm, wat een actievere wijze van meevieren bevordert. Opvallend is ook de Franciscusicoon van Cimabue (niet de originele); er zijn de schilderijen die het Zonnelied beeldrijk aanbieden, impressies geschilderd door Jenny Heyman, een plaatselijke kunstenares, en er is ook het mensenroof San Daminanokruis achteraan in de kerk. Door dit alles, en ook door de Taukruis-emblemen op de muren ademt de kerk van Westouter een franciscaanse geest. En de parochiekerk van Loker is in dezelfde lijn aan het evolueren. Dat is de mensen niet ontgaan, dat is de kinderen en de jongeren niet ontgaan. De franciscaanse spiritualiteit ontstaan aan de voet van de Monte Subasio in Assisi heeft in het West-Vlaamse heuvelland een stevige jongerenbeweging op gang gebracht.  

DE JONGERENPASTORAAL EN FRANCISCUS

Het is vanuit de pluswerking met de jongeren in de parochiefederatie, die de afgelopen zes jaar gaandeweg sterker en sterker geïnspireerd werd door Franciscus, dat de voorbereiding tot en de oprichting van YouFra mag begrepen worden. Een aantal jongeren namen samen met Br. Kenny Brack geleidelijk mee het voortouw in de pastorale jongerenwerking. Het werd ook voor hen duidelijk dat de franciscaanse spiritualiteit aan de gelovige vriendschapsbanden tussen de jongeren een nieuw impuls gaf. Een van die jongeren is de 21-jarige Pieter Pecceu. Hij is afkomstig van en woont in Ieper; hij is student industrieel ingenieur in Gent en zeer actief in de Heuvellandse jongerenpastoraal; hij is een van de leidinggevenden van de franciscaanse jongerenwerking aldaar. Maar er zijn ook de anderen, leeftijdsgenoten, generatiegenoten die ook met Franciscus op weg gaan.

En er is Rivo Torto: HET ontmoetingspunt van de jongerenwerking in de parochiefederatie. In de dorpskom van Loker, een andere parochie in Heuvelland waar br. Kenny pastoor is, is er het huis Rivo Torto, genoemd naar de plaats waar Franciscus zijn eerste broederschap, bij wijze van proef uitprobeerde. Het huis is gelegen schuin tegenover de kerk, de jongerenkerk van de parochiefederatie. Het is de plaats waar de jongeren op zaterdagavond, na de avondmis, graag naartoe gaan, het is hun ontmoetingsplek. Het huis is niet zo groot, toch heeft het vele kamers, een terras en een tuin, waar jongeren, ook de kandidaat-vormelingen, samen kunnen ontdekken hoe ‘warm’ en ‘kleurrijk’ het kan zijn gelovig te zijn.

VAN FRANCISCAANSE “IMPUT VOOR JE LEVEN” NAAR “OUTPUT”3

3 Met dank aan verschillende nummers van “Handdruk” , het tijdschrift van de Kapucijnen Vlaanderen

Gedurende de laatst twee jaar vóór de oprichting van YouFra was de actieve interesse voor de franciscaanse spiritualiteit sterk gegroeid bij de jongeren van de jongerenpastoraat. Dat groeiproces werd gevoed door een regelmatig aanbod van bezinningsmomenten en vormingssessies die de parochie aanbood. Br. Kenny merkte een signaal bij sommigen toen ze in 2009 Assisi aandeden: er was duidelijk iets aan het kiemen. Sterker werd het in de verdere fase: vnl. tijdens de diverse meerdaagses en de inleefreizen groeide bij de jongeren het verlangen om op basis van de franciscaanse spiritualiteit een meer structurele vorm te geven aan hun gelovig engagement.

De meerdaagses en de inleefreizen durf ik hedendaagse franciscaanse jongerenretraites noemen. Zo was er de franciscaanse Polenreis van 21 tot 28 juli 2011, met kennismaking met de franciscaanse pater Maximiliaan Kolbe, omgebracht in Auschwitz, toen hij trouw aan zijn franciscaanse waarden zich aanbood als vervanger om een andere jood te sparen. Deze dagen brachten hen ook in Czestochowa – bij de Heuvellandse jongeren bekend omdat het beeld van de zwarte madonna op het dorpsplein van Westouter staat. Ze bezochten het geboortedorp van paus Johannes-Paulus II, ze deden een ‘verdiepings-tocht’ in franciscaanse spiritualiteit en er was een indringend beleefde verzoeningsviering in Krakau. Deze reis bood een evenwichtige mix aan van bezoeken aan speciale plaatsen, het opdoen van christelijk gelovige inzichten, boeiende natuurwandelingen, intense stil-temomenten en regelmatige gebedsmomenten.

De vierdaagse naar Warnach (Luxemburg) in 2011 voor de oudste groep van de jongerenwerking, had als thema “Jij bent iemand”. Aandachtspunten waren: de groep vertrouwen, je relatie met God en je eigen geloof en dat van anderen bespreken, en dit alles geprojecteerd op het leven van Franciscus. Ook toen weer veel gebedsmomenten. Deze vierdaagse was ook deels de voorbereiding van de inleefreis naar Assisi.

Deze Assisireis van 33 jongeren vond plaats in juli 2012. Uit de documenten en de getuigenissen blijkt dat deze minutieus voorbereide inleefreis, met een “Tochtboek”, een echte jongerenretraite was. Vanzelfsprekend was de rode draad Franciscus, met bezoek en/of verblijf op de plaatsen die essentieel geacht worden om je in te leven in het leven en het ideeëngoed van Franciscus. Het Tochtboek was veel meer dan een scenario: er werd elke dag mee gewerkt rond spirituele thema’s, bv. “God spreekt tot ons in de stilte”. Dat was het thema van de eerste avond, na het bezoeken van de “Sacro Speco”, de rotsspleet waarin Franciscus zich vaak terugtrok. Op tochten, die mede door de warmte en het bergachtig landschap lastig waren, was de solidariteit en de zorg voor elkaar essentieel. Een “Tochtboekmoment” in een Kluizenarij en het verblijf in het gastenverblijf in Monte Casale, het klooster boven op de berg, bracht de jongeren heel dicht bij Franciscus. Diepgaande geloofsgesprekken, geleid door br. Kenny en Pieter, verzoeningsvieringen, eucharistie, gebed- en stiltemomenten waren ook daar weer de vaste steeds terugkerende ingrediënten van de reis. La Verna, waar Franciscus de stigmata ontving, Rivo Torto, de basiliek van Santa Maria degli Angeli en Monte Subasio konden in deze Assisireis niet ontbreken. Deze inleefreis gaf de doorslag en was de onmiddellijke aanleiding voor wat zou volgen.

OPRICHTING NATIONALE YOUFRA EN OPRICHTINGSVIERING

In de jaren die aan de oprichting vooraf gingen werd er regelmatig – men mag wel zeggen continu – franciscaanse voeding gegeven aan jongeren, vanuit de parochiefederatie maar ook door de Vlaamse provincie van de Minderboeders Kapucijnen. De vonk sloeg over en het vuur ging branden: “De spiritualiteit van Franciscus was voor mij een totaal nieuwe ontdekking ….Ik maakte een inwendige klik die ervoor zorgde dat ik een eigen nieuw gevormde mening had in het leven, die gelovig ingevuld was en die ik ook durfde uitspreken naar anderen toe. Als student in Gent kies ik ervoor om met andere studenten de wekelijkse jongerenvieringen bij te wonen. Ik probeer sober en bedachtzaam te leven” (Pieter Pecceu). Het was de uitdrukkelijke wens van een aantal jongeren om de franciscaanse werkelijkheid een echte plaats te geven in hun leven, structureel binnen de franciscaanse familie, bezegeld door het ritueel van gelofteaflegging en professie. Voor deze jonge mensen was dit het natuurlijke vervolg op een jarenlange groei in franciscaanse spirit.

De structuur van de FLO bood daartoe de mogelijkheid. De YouFra-fraterniteit bestond nog niet in ons land. Het besluit werd dus genomen die op te richten. Br. Jan De Vleeshouwer, de nationale assistent van de FLO, br. Kenny Brack en Pieter Pecceu richtten een officiële aanvraag tot oprichting van een nationale fraterniteit aan Louise DeGreef, nationaal minister van de FLO. Br. Jan De Vleeshouwer en br. Kenny Brack gingen naderhand bij haar op bezoek om haar antwoord te vernemen. Ze ontmoetten een enthousiaste Louise De Greef die mondeling en schriftelijk haar toestemming gaf. Mevrouw De Greef vroeg ook schriftelijk aan provinciaal br. Gust Koyen om br. Kenny Brack aan te stellen als geestelijk assistent voor YouFra. Quasi onmiddellijk nadien, op 19 juli 2012, richtte de provinciaal br. Gust Koyen met een officiële oorkonde de YouFra België op en benoemde br. Kenny Brack als geestelijk assistent er-van.

Op 29 september 2012 vond in de Sint-Pieterskerk te Loker de oprichtingsviering plaats.

 

Op 29 september 2012 vond in de Sint-Pieterskerk te Loker de oprichtingsviering plaats. De jarenlange voorbereiding, die voor een stevig fundament had gezorgd, kreeg op die dag haar bekroning. De franciscaanse familie was in de vie-ring goed vertegenwoordigd: OFS (Orde van de franciscaanse seculieren – of FLO) Nederland was vertegenwoordigd door secretaris Mariette. Vanuit het monasterium van de zusters Clarissen te Sint-Truiden waren zr. Carmen en zr. Elisabeth aanwezig. De minder-broeders kapucijnen werden vanuit Antwerpen vertegenwoordigd door br. Marcin Derdziuk, br. Jan De Vleeshouwer en br. Kenny Brack.

Br. Kenny Brack en br. Jan De Vleeschouwer

 

 

De Belgische kerkprovincie werd vertegenwoordigd door bisschoppelijk adjunct-vicaris voor de jongeren, Carmino Bohez, uit het bisdom Brugge. 22

In een indrukwekkende eucharistieviering, voorgegaan door de aanwezige priesters en bijgestaan door de verantwoordelijke voor de jongerenpastoraal Heuvelland, Pieter Pecceu. Tijdens de viering vond de oprichtingsritus plaats van de nationale fraterniteit van franscicaanse jongeren,

door br. Jan De Vleeshouwer.

 

Zr. Carmen en zr. Elisabeth

 

 

Van l. naar r.: br. Marcin, br. Jan, br. Kenny, adj.vic. Carmino Bohez

Professie Pieter Pecceu: gebed en handoplegging

 

  Vervolgens was er de professie van vijf jonge mensen. Pieter Pecceu legde als eerste zijn geloften af met de hand op de geschriften van Franciscus; hij deed dit in de handen van pater De Vleeshouwer.
Door handoplegging en gebed werd hij aanvaard als landelijk minister (= dienaar) voor YouFra.

 

  Daarop volgde de professie van Matthias Veryser, Cedrick Veryser, Nathan Duhayon en Aurelien Staelens; ook zij legden hun geloften af voor het leven en engageerden zich om de franciscaanse spirit uit te dragen door hun levenswijze en handelen.

 

De vijf jongeren die geloften voor het leven aflegden

   

Het ondertekenen van het professieboek

Daarna spraken zestien andere jonge mensen, 16- en 17-jarige aspiranten, hun verlan-gen uit om ook volgens de franciscaanse spiritualiteit te leven en dit voor één jaar te willen proberen. In deze proefperiode krijgen zij daartoe de nodige vorming en begeleiding. Dit gebeurt in frequente ontmoetingen en vieringen, in de meerdaagse samenkomsten maar ook via gebruik van de hedendaagse technologische communicatiemiddelen, zoals mailings, die hiervoor ook doelbewust aangewend worden. Al deze jongeren komen verder wekelijks bijeen voor de jongerenviering in Loker, samen ook met de jongeren uit de omgeving. Daarnaast zijn er de maandelijkse samenkomsten, waarin continuïteit en vorming geboden wordt om "leven volgens de franciscaanse spiritualiteit" te ondersteunen in hun dagelijks leven als jongere van deze tijd. En zij dragen dit uit, ook waar ze leven en studeren, in Brussel, Gent, Leuven en elders.

De hele viering maar vooral de professie en de aanvraag van de aspiranten maakte diepe indruk op deze jonge mensen zelf maar zeker ook op alle aanwezigen. Het was zonder meer duidelijk dat behoren tot de grote franciscaanse familie voor deze jongeren een ernstige zaak is, van diepe betekenis is en grote waarde heeft.

Het danklied "Jubilate Deo Omnis terra. Servite Domino in laetitia. Alleluia, alleluia in laetitia" klonk dan ook zeer overtuigend maar vooral heel blij. Ook het ondertekenen van het professieboek was een mooi en bijzonder gebeuren. Op de website van de kapucijnen-Vlaanderen is hierover ook verslag uitgebracht, met een fotoreportage die een goed beeld geeft van het gebeuren.

Zo ontstond de YouFra-fraterniteit voor België, met voorlopig twee ankerpunten: één in Heuvelland en één in Sint-Truiden, waar de zusters Clarissen zich engageren om jonge mensen die bij de YouFra zouden willen aansluiten regelmatig samen te brengen en vorming te geven.4 De zetel van de Belgische YouFra is in Antwerpen in het provinciaal huis van de Minderbroeders Kapucijnen, Ossenmarkt 14.

Verdere plannen? De hoop wordt verwoord dat ook op andere plaatsen in Vlaanderen, in België, dergelijke kernen van jonge franciscaans geïnspireerden zouden ontstaan.

3 YouFra: franciscaanse spiritualiteit voor jongeren in deze tijd?

Uit de vele reacties, onmiddellijk na de oprichtingsviering, maar ook later, bv. naar aanleiding van de berichtgeving daarover, bleek dat er met belangstelling, maar ook met verwondering en veel vragen gereageerd werd op wat er in Heuvelland gebeurt. Het staat zo haaks op wat in de maatschappij algemeen wordt waargenomen dat men het niet altijd kan duiden, dat men het niet begrijpt. Sommigen putten er veel hoop uit, anderen vragen zich af of de klok niet teruggedraaid wordt, of dit nog van deze tijd is… of het wel zal blijven duren… of het geen bevlieging is, enz.

Het is heel plausibel dat men zich afvraagt hoe het mogelijk is dat hedendaagse jongeren zich laten inspireren door Franciscus van Assisi, een middeleeuwer uit de 12de eeuw, met – geven we het maar toe – een héél bijzondere levensloop, op het bizarre af, als we het even ongenuanceerd mogen verwoorden. Hij werd geboren als zoon van een rijke koopman, hij had niet gestudeerd en geen kloosterschool bezocht en leidde in zijn jonge jaren een leven in rijkdom en plezier. Op een bepaald moment, na een mystieke ervaring, gooide hij dat leven drastisch om, hij brak radicaal met dat alles en liet alles achter zich. "Niemand toonde mij wat ik moest doen, maar de Allerhoogste openbaarde mij dat ik moest leven volgens het evangelie", schreef hij op het einde van zijn leven. De hele transformatie voltrok zich in een tijdspanne van een drietal jaren. Zijn levensloop is vol-doende beschreven, het is niet nodig hier over zijn biografie verder uit te weiden.

Maar we kunnen niet om de vraag heen: wat trekt deze jongeren daarin aan en wat is die spiritualiteit die hen beroert?5

5 Zie Ilse N. Bulhof, Franciscus van Assisi: evenwicht tussen naastenliefde en mystiek, die verwijst naar de studies over Franciscus door Edith van den Goorbergh en Theo Zweerman:

Edith van den Goorbergh en Theo Zweerman, Was getekend: Franciscus van Assisi. Aspecten van zijn schrijver-schap en brandpunten van zijn spiritualiteit, Assen, 1998

Edith van den Goorbergh en Theo Zweerman, Franciscus van Assisi, over zijn evangelische bezieling en de betekenis ervan voor onze tijd, Nijmegen, 2003

Franciscus sluit aan bij de spiritualiteit van de (vooral Griekse) kerkvaders en de vroege middeleeuwen. Hij hield de blik op God gericht, zonder bezit, en levend midden tussen de mensen. Zoals de "Penitentes" de boetelingen uit die tijd die veelal leken waren en zich tot die bezitloze levenswijze aangetrokken voelden omwille van God – a.h.w. aansluitend bij de evangelische armoedebeweging vanaf 1150 (een eerder antikloosterlijke hervor-mingsbeweging van rondtrekkende boetepredikers).

Bij Franciscus bevat die levenswijze een mystieke component waarin "ontleding" en "zelfverlies" centraal staan. Die "ontleding" bevat twee elementen: er is vooreerst de contemplatieve weg naar boven (opgaan in gebed, in God, extase, stigmatisatie, zelfvergetelheid van mystieke aard). Er is evenzeer de weg naar beneden: nederigheid in de betekenis "van iedere mens de mindere zijn", - de minderbroeder – en het dienstbaar zijn, vooral door dienst aan de uitgestotenen van die tijd. Zijn spiritualiteit beoogt een evenwicht tussen gerichtheid op God en gerichtheid op de medemens, een evenwicht tussen contemplatie en mystiek enerzijds en naastenliefde anderzijds. Naar dat even-wicht moet elke dag actief gestreefd worden, er moet een leven lang aan gewerkt worden.

Deze duale wegen, naar God en naar de mensen, hebben deze jonge mensen – geduren-de een jarenlang proces van voorbereiding – kunnen hertalen naar de fundamentele waarden van het evangelisch levensplan volgens Franciscus, en dat in een hedendaags format. Dat levensplan willen zij als het hunne zien. Daarin zit bv. wat br. Kenny Brack noemt "de spiritualiteit van het genoeg": niet van alles het duurste, het nieuwste, het modernste willen, maar het functionele.

Die fundamentele waarden worden samengevat in een vijftal grondhoudingen:6 26

 

1 "het evangelie nemen als grondlijn voor je concrete leven;

2 altijd met een zuiver hart tot God bidden;

3 elke mens is een zuster of broeder voor hem die God als Vader heeft; een fraterniteit = als broederschap een levende parabel van het evangelie zijn, in dienstbaarheid, gastvrije openheid, in gehoorzaam aan elkaar (is: luisteren naar elkaar) en delend met elkaar van alle bezit en gaven. Dan ben je vredestichter, verzoener en blije ge-tuige van de boodschap van Jezus Christus;

4 de Heer dienen in armoede en nederigheid; armoede vertaald naar deze tijd bete-kent: geen gevoel van eigenmachtigheid maar erkenning van eigen kleinheid en af-hankelijkheid, sober leven en delen wat je hebt;

5 broeders van de Kerk zijn voor een nieuwe wereld: blijven geloven dat die kerk het voortlevend volk Gods is waarbinnen de Christus zich aan ons schenkt."

In allerlei interviews en geschriften geven de pas geprofeste YouFra-leden aan dat dit vandaag en voor hun leven de essentiële waarden zijn die hen bezielen en die hen de weg wijzen die ze willen gaan, ongeacht waar ook zij zullen terechtkomen. Nu volgen ze o.m. hogere opleidingen chemie, geneeskunde, ingenieur…; sommigen zien een rol weg-gelegd in de kerk, anderen bouwen aan de weg die verder nog vele kanten uit kan gaan. Ze houden diverse opties open.

Deze jongeren rekenen ook op ons gebed, zij vormen nu mee de kerk van vandaag en straks die van morgen. Wij wensen hen "Vrede en alle goeds".

Jeanne Leniere

 

Gedenkplaat oprichting YouFra in de

Sint-Pieterskerk te Loker

 

 
16.  GODLY PLAY-getuigschrift voor drie jongeren uit Heuvelland

OVERGENOMEN VAN KERKNET  (verschenen op maandag 27 mei 2013)

“Godly Play”-getuigschrift voor drie jongeren uit Heuvelland

http://www.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/5/thumbs/foto_1369662715_thumb.jpg

Zaterdag 25 mei volgden Simon Thoré (15), Ilse Devos (20) en Matthias Veryser (21) het laatste cursusgedeelte van de nieuwe catechesemethode Godly Play. Aan het diocesaan pastoraal centrum van het aartsbisdom Mechelen–Brussel genoot dit trio driemaal onderricht in de nieuwe vetrelmethoden voor de bijbel. Ze zijn allen lid van de franciscaanse jiongerenwerking van Heuvelland.
Simon Thoré is scholier aan het Sint-Janscollege te Poperinge en in zijn vrije tijd een ware triatlonatleet. Ilse Devos volgt in Gent lerarenopleiding voor godsdienst en geschiedenis. Matthias Veryser studeert geneeskunde aan de KU Leuven. Matthias is zelfs geprofest lid van de Youfra (Young Franciscans), een seculiere orde voor franciscaanse jongeren.

“De drie jongeren zeggen dat ze doorheen de stappen die de jongerenwerking hen aanbood, veel groeikansen te hebben gekregen. De voeding die ze doorheen de jaren kregen, greep hen sterk aan… zeer franciscaans gericht en dus heel bijbels gefundeerd. Ze wilden dit niet voor zichzelf houden. Toen ze hoorden van de nieuwe catechesemethode leek hen dit wel iets om een nieuwe weg in te slaan binnen de parochiepastoraal.”, vertelt Kenny Brack, pastoor in de federatie Heuvelland en gardiaan bij de capucijnen in Antwerpen.

“De Godly Play”-methode is heel gevarieerd en geeft de speler de gelegenheid om zijn verbeelding volop kansen te geven in het verloop van het verhaal. Er is ruimschoots gelegenheid om het verhaal te verwerken. Dit laatste kan door een tekening of een andere creatieve verwerking. Verder is het vertelgedeelte tamelijk visueel opgebouwd en probeert de deelnemer volop te boeien en mee te nemen in de ademtocht van het verhaal. Er is ook aandacht voor de inkleding van de ruimte waar je verhaal vertelt. “

Met z’n drieën probeerden ze de methode bij wijze van stageopdracht al eens uit bij de leerlingen van de lagere school te Reningelst en bij de jongste groep van de pluswerking en hun ouders. Deze catechesemethode beperkt zich duidelijk niet tot eerste communie, vormsel of plussers, maar is intergenerationeel.
“Dat de oudste van het trio pas 21 en de jongste 15 geworden is en dat men toch ook kijkt om deze bijbelmethode voor volwassenen te voorzien, is in parochiefederatie Heuvelland heel gewoon.”, stipt Kenny Brack aan. “De jongeren die een leidinggevende taak hebben in het jongerenpastoraat, sturen al sedert een tijdje hun leden uit om geloofsengagementen op te nemen naar de bredere geloofsgemeenschap toe. Heel wat mensen hervinden het geloof dankzij deze aanpak. “

P.R.

 
17. Jongeren geïnspireerd door Francicus van Assisi
       Zuster Carmen geeft verslag van een activiteit in Sint-Truiden

Overgenomen uit Handdruk nr. 2, jg 43, juni 2013

 
 
 
18) JONGERENVIERINGEN

 
19) MET FRANCISCUS OP VREDESPAD

Op zondag 29 september werd de vredeswandeling “Met Franciscus op vredespad” feestelijk ingelopen. 

We verzamelden met een 120 tal mensen om dit gebeuren vredevol tot ons te laten doordringen.  De initiatiefnemers: pastoor Kenny Brack, Roger Burggraeve, Stefaan Decrock, Jo Hanssens, Peter Peene, Jan Vanden Berghe, Marc Maes mochten dit moment niet alleen terugkijken op een geslaagde tweejarige samenwerking maar terecht fier zijn dat deze dag een schot in de vredesroos was.

Br. Kenny en Jo Hanssens openden de wandelnamiddag in de kerk van Westouter.  Een korte aanzet adhv het Zonnelied van Franciscus en een introductie in de vredesweek zette de wandelaars op pad.  Een deeltje van de wandeling werd bewandeld met het fraaie  en mooi geïllustreerd  boekje in de hand.  Op die manier kon er af en toe halt worden gehouden en lieten de vrede zoekende wandelaars beklijvende gedachten en teksten tot hen komen. 

Het hoogtepunt van de openingsnamiddag was het gebeuren in het Amfitheater op de Rodeberg.  Geert Fierens (bij ons bekend van David Tegendraads) bracht een kort verhaal over Franciscus, waarmee hij ineens een tipje van de sluier oplichtte van de productie “Franciscus spreekt” die hij vanaf 2014 zal brengen.  (Trouwens dit zal hij ook bij ons in Heuvelland doen – rond Maart 2014)  meteen had hij de toon gezet en onze jongeren geïntroduceerd die enkele teksten uit het wandelboekje verwerkt hadden in een evocatief gebeuren.   Scenes uit het leven van Franciscus werden naast hedendaagse gebeurtenissen en feiten geplaatst en grepen af en toe echt naar onze keel; zo pakkend en herkenbaar; of liederen die zo raak en gepast gekozen en vertolkt werden door onze muzikanten en zangeressen en zangers dat het hart er door geraakt werd.  Matthias Veryser ofs had zonder twijfel juiste keuzes gemaakt wanneer hij het tekstmateriaal bij elkaar schreef  voor deze theaterproductie en zo ook Simon Feys wanneer hij onze muzikale jongeren bijeen zette om een muzikaal programma te koppelen aan het gesproken deel.  Eén voor één gaven weerom het beste van zichzelf en lieten zo zien hoe diep ze begaan zijn met de vredesproblematiek en met de spiritualiteit van Franciscus.  Daarom werden ze ook niet bedankt voor hun acteerprestaties, maar wel voor hun sterke getuigenis.   Het beklijvend applaus leek te betekenen dat ieder aanwezige daarmee instemde.  Hier werd getuigd van vrede.   Nancy Ghelein en Pieter Pecceu hadden de coördinatie van het koffie en taartgedeelte voor hun rekening genomen en tegelijk een mooie groep vrijwilligers rondom hen verzamelt die hen hielpen met serveren en opruimen.   Hartelijk dank je wel aan de vrijwilligers die taarten bakten voor deze gelegenheid… ze smaakten.

We vermoeden dat iedereen naar huis ging met een vredevol gevoel.  We trachtten ieder aanwezige ook aan te sporen om de vredegedachten die ze meekregen op deze namiddag om die uit te dragen, waar ze zelf komen.  Om mensen uit te nodigen naar dit mooie stukje Heuvelland en er vrede te vinden. 

Vrede en alle goeds!   

Over dit vrede en alle goeds… staat er dit in het wandelboekje 

Vrede en alle goeds!

“Nee, gedraag je niet als de meerdere,

Wees een mindere broeder,

En wens de mensen vrede:

Vrede geve u de Heer.”

Zo schreef Franciscus

In zijn regel en in zijn testament. 

Zo deden dus de broeders.

Langs de velden en wegen trokken

Ze als mindere broeders,

Dit woord in de mond:

“Vrede geve u de Heer!” 

“Wat vreemd!” vonden de mensen

“Wat moeten die broeders van ons?” 

Maar nee: “Geen andere wens,

Geen andere groet” vroeg broeder Franciscus.

“Ooit zal men wel naar waarde schatten

 

 

 
         
   
         
 

 
         
   
         
   
         
20.  FRANCISCUS KLEURT HET LEVEN VAN JONGE MENSEN
 

Franciscus kleurt het leven van jonge mensen

We weten ondertussen al dat de Lokerse Sint Pieterskerk de uitgelezen plek is om een ‘jonge’(re) liturgie mee te maken, maar die zaterdagavond van 12 oktober brak toch wel met alle gewoonte en verwachting in die trant, want YouFra (Young Franciscans) hield zijn jaarlijkse Franciscusviering en 6 jongeren spraken hun levensengagement uit in de handen van br. Pieter Pecceu ofs . Een levensengagement wil zeggen dat ze voor zichzelf en in gesprek met br. Pieter en br. Kenny hebben uitgemaakt dat de spiritualiteit van Franciscus tot hun levensspiritualiteit maken voor hen een klare zaak is. Een beslissing die men nam na een grondige verkenningsperiode, waardoor ze al konden onderscheiden waar het voor hen op aankwam.
Daarnaast vroegen nog eens 9 jongeren om een jaartje verder te oriënteren en kwamen 2 jongeren en 1 dioscecaan priester met de vraag af of ze mochten starten met hun oriëntatiejaar in de orde van de Franciscaanse seculieren waarbij YouFra hoort.
Wie er bij was zal ermee instemmen dat de viering die daarrond gebouwd was een explosie van vreugde betekende voor de talrijke gelovigen in de kerk. En als we over talrijke gelovigen spreken, dan hebben we hier effectief over een groot aantal jonge mensen en jonge gezinnen. Er werd met overgave gezongen en gemusiceerd, intens gebeden. Enkele elementen uit de Braziliaanse liturgie, die YouFra leden overhevelden naar hier gaven de wervelende liturgie een uitmuntend levendig karakter en droeg bij tot de vrolijkheid die onze gelovige jongeren typeert.
Br. Kenny nodigde plots alle aanwezigen uit om de jongeren met een zegeningsgebaar te zegenen, terwijl ze zongen van ‘beziel hen o Heer’… een vrije vertaling van het Braziliaanse ‘Derrama Senhor’. Ondertussen legde br. Kenny hen de handen op en zalfde hen opdat Gods Geest hen ten volle mocht bezielen.
We kunnen er niet meer naast kijken… jonge mensen die Franciscus op het spoor komen en voorzichtig proeven van zijn spiritualiteit, diens leven krijgt in de kortste keren zoveel meerwaarde, waardoor ze ook tot veel meer in staat zijn dan ze zelf maar konden denken.
Wouter Spenninck, Isaak Decrock, Simon Feys, Joachim Feys, Elias Feys, Tijs Blockx die hun levensengagement uitspraken in de handen van br. Pieter zien hun lidmaatschap van die wereldwijde franciscaanse familie als een sterke ondersteuning van alles wat ze doen en zijn in hun leven. Allen getuigen ze dat het hen kracht en veel levensvreugde geeft; dat Franciscus hen uitdaagt en de nodige vraag- en uitroeptekens zet bij keuzes die ze maken; vooral nu ze kunnen zeggen dat ze ‘erbij horen’.
Wanneer na de receptie in het pastoraal centrum Rivo Torto de lichten doofden en iedereen huiswaarts ging, regende het facebook berichten van uitermate tevreden mensen die spraken over ‘de hemel die de aarde raakte’ of ‘we zijn fier op….’ .
Het was dus heel zeker een avond vol van ‘vrede en alle goeds’!

Kenny Brack

   
         
   
         
   
         
   
         
       
         

   
         
   
         
   
         
     
         
21. INTERVIEW MET LAURENS VANGEEL

Overgenomen uit Handdruk nr.1  van jg. 44, maart 2014

 
 
 
 
 
 
 
22. NIEUWS UIT YOUFRA EN ONZE FRANCISCAANSE JONGERENWERKINGEN

Overgenomen uit Handdruk, jg. 44, nr. 3, september 2014                    

24. BERICHT AAN JONGE MENSEN

Overgenomen uit Handdruk jg. 45, nr; 1, maart 2015

25.  ALLE STRESS VIEL VAN ME AF...

Overgenomen uit Handdruk jg. 45, nr. 2, juni 2015             

 
25. FRANCISCUS SPREEKT ONTEGENSPREKELIJK JONGE MENSEN AAN

Overgenomen  uit Handdruk jg. 47, nr. 4 december 2017

26.  MET YOUFRA NAAR HET HEILIG LAND