Kapucijnenhoekje

 Startpagina Vorige Kapucijnen

2. Tweede benaderingswijze: Het Kapucijnenhoekje.

Tussen 08.03.2001 en 05.06.2001 werd er in elke kerk van onze negen huizen een Kapucijnenhoekje aangebracht.

De bedoeling van dit Kapucijnenhoekje is tweevoudig: vanuit onze levensvisie en levenswijze getuigenis afleggen van wie we zijn en vanuit deze visie bij mensen die onze weg kruisen, thuiskomen.

Dit Kapucijnenhoekje is een voortdurende bevraging naar onze eigen levenswijze toe.

In drie rubrieken tekenen we onze bedoeling.

1. Wie zijn ze?

2. Waar wonen ze?

3. Wat doen ze?

De teksten werden in de commissie ‘ Franciscaanse Levensverdieping ", in de bijeenkomsten van de broeders gardiaan en huisoversten, samen met het provinciaal bestuur besproken en neergeschreven.

Wie zijn ze?

Kapucijnen zijn een universele broederschap, verspreid over de hele wereld. Ontstaan in 1528 als een hervormingsbeweging binnen de franciscaanse familie. Zij zijn sinds 1585 aanwezig in Vlaanderen.

Kapucijnen leggen in hun leven accenten op:

* de geest van gebed, gezamenlijk en individueel, en een contemplatieve levenshouding
* de eenvoud van leven
* de vrijmoedige en gastvrije omgang met elkaar en de medemensen
* de dienstbaarheid aan mensen
* de onthechting aan macht, invloed en bezittingen
* de verbondenheid met medebroeders verspreid over de hele wereld.

Wat doen ze?

1. Kapucijnen werken bij voorkeur vanuit hun fraterniteit of leefgemeenschap

2. Kapucijnen laten zich oproepen tot locale en wereldwijde dienstbaarheid o.a. in geestelijke begeleiding, in jeugdwerk en onderwijs, in ziekenzorg en parochie, in sociale werken.

Waar leven ze?

In Aalst,
Antwerpen,
Brugge,
Herentals, 
Hoogstraten (Meersel-Dreef), 
Ieper,
Izegem.

Vanuit het " tweesporenbeleid ": overtuigd van en bevraagd door de zinvolheid van onze eigen levenswijze anderen durven oproepen om met ons deze evangelische franciscaanse weg te gaan, durven we uitnodigen met :

Ben je geïnteresseerd in ons leven?
Wil je gewoon wat meer informatie

                  * snuffel in de infobox

   * of bel aan.