Wat komt

 Startpagina Vorige

           

 
   1. FRANCISCAANS GEKLEURDE CD "Sia Laudato"  
   2. DE OPLEIDING VAN JONGE KAPUCIJNEN IN PAKSITAN,  SRI LANKA  EN R.D. CONGO  
   3. GENERAAL KAPITTEL / KAPITULARISSEN OP BEDEVAART  
     4. KLJ BOUWT TE MEERSEL-DREEF
     5. PROJECT 2014: EEN TREKTOCHT IN HET SPOOR VAN FRANCISCUS
     6. DE ZUSTERS F.M.M. NAAR TAIZE
     7. VREDESROUTE
     8. ZOMERSE TREKTOCHT
     9. REIZEN EN TREKTOCHTEN IN HET SPOOR VAN FRANCISCUS
   10. STAFMEDEWERKER STIJN DEMARE
   11. INITIATIEREEKS OVER FRANCISCUS EN CLARA
   12. H.P. PIOBEDEVAART 5 september t/m 12 september 2014
   13. FRANCISCAANSE SPIRITUALITEIT: groeikansen om meer mens te worden
   14. Antwerpse kapucijnenkerk pleisterplaats voor gelovige jongeren.
   15. NOG TWEE FRANCISCAANSE VORMINGSINITIATIEVEN
   16.CAPPUCCINO  zie nr.56
   17. FRANCISCAANSE INSPIRATIEDAG "IN DIALOOG"
   18. TAUTJES
   19. 28ste MATTENKAPITTEL VAN DE OFS - FLO - VLAANDEREN
   20. GENERAAL KEUZEKAPITTEL VAN CIOFS
   21. FLV START EEN NIEUW WERKJAAR
   22. JUBILE DE LA FONDATION DES CAPUCINES et EXPOSITION AU MONASTERE BOURBOURG
   23. UNIEK MEEZINGCONCERT
   24. NIEUW WERKJAAR TAU
   25. OPROEP VANUIT DE SINT ANTONIUS SHOP TE ANTWERPEN
   26. JONGLEUR VAN ASSISI
   27. TAUTJES DEEL 2
   28. TENTOONSTELLING 400 JAAR KAPUCIJNEN IN OOSTENDE
   29. MATTENKAPITTEL 2015 TE SINT-TRUIDEN
   30. GENT EN HASSELT MAKEN KENNIS MET FRANCISCAANSE SPIRITUALITEIT
   31. FRANCISCUSVIERING MET DE YOUFRAGEMEENSCHAP
   32. YOUFRA OOK IN ANTWERPEN VAN START
   33. CAPPUCCINO
   34. TAUTJES DEEL 3
   35. STAPTOCHT NAAR ASSISI IN DE VOETSPOREN VAN FRANCISCUS
   36. EEN "KALM-AAN-REIS" NAAR ASSISI
   37. TAUTJES DEEL 4
   38. DOCUMENTAIRE TENTOONSTELLING over een Franciscaans onderwerp in de Bibliotheek van de Theologische faculteit
   39. STAPTOCHT IN DE VOETSPOREN VAN FRANCISCUS, zomer 2016
   40. ONTSPANNEN BEZINNEN
   41. 30ste JAARLIJKSE MATTENKAPITTEL
   42. CAPPUCCINO 2016
   43. FRANCISCAANSE GEZINSDAG
   44. DIERRENZEGENING TE ANTWERPEN
   45. VREDESWAKE IN DE ANTWERPSE KAPUCIJNENKERK
   46. FRANCISCUSVIERING IN HEUVELLAND
   47. TAUTJES DEEL 5
   48. BOEKENPRESENTATIE  "DE KAPUCIJNEN EN DE ZORG VOOR DE MENS"
   49. GEZINSVRIENDELIJKE STAPTOCHT IN HET SPOOR VAN FRANCISCUS
   50. TAUTJES DEEL 6
   51. JONGERENPELGRIMAGE NAAR ASSISI IN JULI 2017
   52. FRANCISCAANSE INSPIRATIEDAG - 18 NOVEMBER TE VAALBEEK
   53. DE 'HOF VAN LOF' VERWACHT ER WEER EEN SEIZOEN VAN TE MAKEN
   54. PELGRIMAGE NAAR ASSISI VOOR JONGE MENSEN 15 > 30 JAAR
   55. FRANCISCAANS TRIDUUM IN ANTWERPEN
   56. CAPPUCCINO 2017
   57. 800 JARIG JUBILEUM VAN DE FRANCISCAANSE INTERRELIGIEUZE DIALOOG
   58. FRANCISCAANSE VORMING
   59. JAARLIJKS MATTENKAPITTEL 2017 VAN DE OFS
   60. FRANCISCAANSE GEBEURTENISSEN IN HEUVELLAND
   61. TAUTJES november 2017
   62. PELGRIMEREN IN HET SPOOR VAN FRANCISCUS VAN ASSISI, ZOMER 2018
   63. TAUTJES  zomervakantie 2018
   64. CAPPUCCINO 2018
   65. GEZINSVAKANTIE IN DE VOETSPOREN VAN FRANCISCUS VAN ASSISI
   66. LUISTER- EN MEEZINGCONCERT IN KERSTSFEER

   

 1. Franciscaans gekleurde CD “Sia Laudato”

Flor Busschaert, woont in het West Vlaamse en Heuvellands dorpje “Westouter”. Daar waar br. Kenny ook pastoor is. Hij is misdienaar en lid van de jongerenwerking. En bovendien is Flor gegrepen door de spiritualiteit van Franciscus. Deze sympathieke jongeman is gezegend met een fantastische en krachtige jongensstem. Wanneer Flor in onze kerk zingt, wordt iedereen
stil of enthousiast. Leg dit alles bij elkaar, ga naar een opnamestudio en je krijgt een prachtige CD. Dit hebben we gedaan. Daarbij kregen we nog hulp van Eva en Elias Franciscaans gekleurde CD “Sia Laudato” Storme van de jongerenzanggroep “TRUST”, die enkele jaren geleden namens België participeerden aan Eurosong for kids. Deze CD is met andere woorden een uniek pareltje geworden. Voor de Franciscaanse zielen onder jullie lezers, is nr. 4 een aanrader ‘Sia Laudato’, het zonnelied van Franciscus gezongen door Flor in het oud-Italiaans.
Let wel! Het oorspronkelijk idee van deze CD is niet commercieel. Anderzijds willen we deze CD aanbieden tegen een t12; die dan dient om de Franciscaanse jongerenwerking van Heuvelland te sponsoren waarin Flor zich ook beweegt. Concreet: Wil je deze CD tot de jouwe maken? Aangeboden voor de sponsorprijs van 12 euro (exclusief verzendingskosten) Mail: Kenny.Brack1@telenet.be

                       

2. DE OPLEIDING VAN JONGE KAPUCIJNEN IN PAKISTAN,  SRI LANKA EN R.D. CONGO

Uit HANDDRUK nr. 3 september 2011, van jg 41

3.  GENERAAL KAPITTEL
 

 Uit Vox Minorum,  Jaargang 66, nr. 1   januari - maart 2012

Brief van br.Mauro, minister generaal

 Ons generaal kapittel te Rome heeft plaats van maandag 13 augustus tot zondag 23 september.
In voorbereiding op dit kapittel willen we jullie regelmatig informatie bezorgen.

 

Aan alle broeders van de orde

 Beste medebroeders

De Heer geve u vrede

 

Nu het 84ste generaal kapittel nadert, is het mijn plicht u er aan te herinneren dat het eerste doel van dit kapittel is, naast het
  kiezen van een minister generaal en een definitorium, de voorstellen tot herziening van onze Constituties te bestuderen, aan te
  vullen en tot een definitieve goedkeuring te komen. Zo zal het werk kunnen voltooid worden dat in gang gezet werd door de motie
  van het 82ste generaal kapittel in het jaar 2000 en dat voortgezet werd op basis van de aanwijzingen die het 83ste generaal kapittel
 (2006) gaf.

De commissie die door het generaal definitorium benoemd werd in de loop van het huidig sexennium (2005-2012) heeft een eerste tekstontwerp gemaakt dat aan de orde bezorgd werd. In een tweede fase heeft de commissie een tweede versie uitgewerkt die rekening hield met de suggesties die door individuele broeders en groepen van broeders gedaan werden. Deze tekst zal op het generaal kapittel gepresenteerd worden.

De commissie heeft haar werk gedaan met zorg, geduld, een bewonderenswaardige nauwgezetheid en met een groot respect voor de huidige Constituties. Het volstaat om een blik te werpen op de inleiding op ieder hoofdstuk en ook op de toelichtingen om zich te realiseren dat iedere nieuwe formulering of redactie van een nieuw nummer of paragraaf overvloedig gedocumenteerd is.

Deze tekst van de commissie moet nauwkeurig op punt gesteld worden. En daarbij mogen we niet vergeten dat de vertalers aan een hoog tempo werken om zo vlug mogelijk de tekst met inleidingen en voetnoten aan de orde te bezorgen. We hopen dat dit tegen Pasen kan gebeuren. Heel die tekst zal, van zodra hij klaar is in de verschillende talen, op de website van de generale curie geplaatst worden en tezelfdertijd met de elektronische post aan alle hogere oversten verstuurd worden.

Het zijn op de eerste plaats de provinciale ministers en vice provinciaals en ook de afgevaardigden van de provincies en custodies die als toekomstige kapitularissen tot taak hebben de hele documentatie over de Constituties nauwkeurig te bestuderen.

Nochtans moet iedere broeder geïnteresseerd zijn aan de studie van deze materie. De Constituties zijn als inspirerende en wetgevende tekst immers de eerste bron van onze vorming. Daarom moet deze teksten voor iedere broeder voorwerp zijn van lezing, overweging en gebed zijn.

Vanuit de persoonlijke en gezamenlijke lezing van de teksten die u zullen toegezonden worden, kunnen vragen, suggesties, observaties oprijzen maar ook voorstellen voor het generaal kapittel. De broeders worden daarom uitgenodigd om dit alles aan hun eigen minister provinciaal of afgevaardigde van hun eigen circumscriptie te bezorgen. Op deze wijze kan heel de orde actief deelnemen aan het generaal kapittel.

Het is evident dat de broeders kapitularissen niet mogen nalaten om zich op het generaal kapittel voor te bereiden door een grondige studie van de documentatie over de Constituties die hen zal toegestuurd worden en die altijd op de website van het generaal kapittel zal beschikbaar zijn.

Beste broeders provinciaal en afgevaardigden, ik nodig u van harte uit om uw taak te behartigen tijdens de bijeenkomsten van de conferenties met een verantwoordelijkheidsgevoel naar de hele orde en naar iedere broeder en iedere fraterniteit. We moeten goed voorbereid op het kapittel toekomen en niet op het laatste moment nog evaluaties en geïmproviseerde voorstellen uit onze mouw schudden. Het zware werk dat ons op het generaal kapittel wacht zal zeker verlicht worden door een nauwgezette voorbereiding gevoed door de dialoog met de andere broeders.

De studie, de bespreking en goedkeuring van de vernieuwde en verrijkte teksten van de Constituties zijn een enige gelegenheid voor de hele orde om ons kapucijns charisma weer dieper te beleven. Wij bereiden ons voor om een tijd van genade en van vernieuwing te beleven in de geest van onze roeping, en om zo op de meest geëigende wijze ons charisma in de kerk en in onze tijd gestalte te geven.

Ik hoop intens dat het generaal kapittel aan de orde een tekst zal schenken die ons daadwerkelijk helpt om een nieuw elan, een nieuwe vitaliteit te hervinden. Zich met inzet goed voorbereiden is een eerste stap naar een positief resultaat.

Aan het einde van deze brief wil ik mijn heel persoonlijke dank uitspreken naar de leden van de Commissie voor de Constituties, en in het bijzonder naar de president, br. Felice Cangelosi, de vicaris generaal van de orde, en naar br. Francesco Polliani, secretaris van de commissie. Tezelfdertijd wil ik in herinnering roepen br. Prudente Nery, een zeer gewaardeerd en onderlegd lid van de commissie die tijdens zijn mandaat op 19 juni 2009 overleden is.

Aan alle broeders en frateniteiten vraag ik om te bidden dat het generaal kapittel een periode mag zijn van een echte verbondenheid, de onmisbare voorwaarde voor een goed resultaat.

 Broederlijk,

br.Mauro, min.gen.

VERKIEZING GENERAAL KAPITTEL

Op maandag 27 augustus 2012 werd Pater Maurus Jöhri verkozen tot "Ministrum generalem".

Generale Minister : Mauro Jöhri

Generale Definitoren

1. Vicaris generaal : Fr. Štefan Kožuh, Ministre provincial PR Slovenica

2. Fr. Mark Schenk,  PR Mediae Americae

3 Fr. Pio Murat, Ministre provincial PR Gallica

4. Fr. Cesar Acuin, Ministre provincial PR Philippina

5.  Fr. Sergio Dal Moro, PR Riograndensis Australis

6. Fr. Raffaele Della Torre, Ministre provincial PR Langobardica

7. Fr. Michael Fernandes, Ministre provincial PR Maharashtra

8. Fr. Hugo Mejía Morales, Secrétaire du Chapitre PR Peruviana

9. Fr. Jean-Bertin Nadonye, Ministre Viceprovincial VG Congensis

 

Info uit: BICI Bollettino di Informazioni Cappucine Internazionali  nr. 256

Sfeerbeelden van het generaal kapittel:

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
   

 

 

Op zaterdag 1 september zijn al de kapitularissen op bedevaart geweest naar Assisi.
Hierbij enkele sfeerbeelden
 
     
 
     
 
     
 
     
  4. KLJ bouwt  Meersel-Dreef
Overgenomen uit VOX jg. 66, nr. 4, december 2012

In de hoogstraatse maand van december 2012 lezen wij in verband met Meersel-Dreef:

KLJ bouwt

MEERSEL-DREEF - De KLJ heeft al langer een lokalenprobleem. Hun ledenaantal is op 10 jaar bijna verdubbeld tot een 95-tal leden, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Op zich een positieve tendens: sport en ontspanning is een goeie zaak voor de jongeren, die anders veel, zelfs heel veel uren, achter hun PC, laptop, PSP, enz. zitten, hangen, leu-nen en/ of liggen.

Het is natuurlijk noodzaak om hiervoor over een geschikt lokaal te beschikken.
En daarom was er op zaterdag 10 november een infoavond in de refter van 't Dreefke, waar-voor iedereen een uitnodiging had ontvangen.
Niels Roovers verzorgde de toelichting van dit nieuw KLJ-hoofdstuk.

Het plan

Het oude KLJ lokaal aan het Paterswielplein is verouderd, slecht geïsoleerd, veel te klein, en te kostelijk in onderhoud.
En telkens een beroep moeten doen op lokalen van vrijwilligers is niet houdbaar.
Daarom, na lang wikken en wegen, in overleg met de Paters en met de Jeugddienst en haar Schepen, en met veel voorbereidend werk mag de KLJ een stuk grond en het aanpalend bos ten zuiden van het kloostercomplex voor 20 jaar in opstal verkrijgen. Dit houdt in dat de grond van de Paters Kapucijnen blijft en dat het jeugdlokaal van de KLJ zal zijn. Het is het perceel oostelijk gelegen langsheen de volledige gemeenteparking.
Zelf bouwen is noodzakelijk want de bestaande gebouwen van het klooster verkrijgen alle-maal andere bestemmingen in de toekomst. Bovendien kun je als vereniging ook niet inbre-ken in de eigendomsrechten van een ander.

Het lokaal

Er dienden zich drie mogelijkheden aan:
ofwel een prefabcontainer, wat enerzijds een lelijk uiterlijk heeft en anderzijds was dit ook geen vooruitgang, want de KLJ zit nu al in containers.
ofwel een gebouw uit steen, wat financieel een hele dure zaak ging worden.
ofwel een gebouw uit hout.

Na analyse blijkt de laatste optie, namelijk het gebouw uit hout het meest realistisch te zijn: er is in beperkte mate een architect nodig, het wordt ter plaatse gebouwd in een hele korte tijdspanne, en het verkrijgt het uitzicht van een groot "tuinhuis" met een groengekleurd dak.
De afmetingen zijn 9 x 13 meter, bestaande enerzijds uit een sanitair- en een keukenblok, en anderzijds uit één grote speelruimte, eventueel nog onder te verdelen in compartimen-ten.

Het lokaal wordt omzoomd met een groenscherm, met de bedoeling dat het lokaal beperkt zichtbaar is en vooral niet storend voor de omgeving. 125
De constructieprijs bedraagt 69.122,46 euro en de afwerkingkosten zijn 31.289,72 euro, samen 100.412,18 euro, plus nog extra kosten voor isolatie.

Wie gaat dat betalen ?

De KLJ natuurlijk.

De vraag moet zijn: hoe gaat de KLJ dat betalen? Deels met eigen middelen (€ 7.000,00) en werkingsopbrengsten (€ 5.000,00), deels met een gemeentelijke subsidie van 50.000 euro, deels met een gulle gift van Pater Luk en zijn Paters Kapucijnen, en deels met een renteloze lening.
Deze renteloze lening verdient wat meer uitleg: huis aan huis is een uitnodiging bezorgd om één lot van 75,00 euro af te nemen als renteloze lening aan de KLJ. Er wordt gehoopt om 300 loten aan de man te brengen, ofwel samen € 22.500,00. Eerstdaags mag u de leiding aan uw deur verwachten om één en liefst meerdere loten af te nemen.
Na verloop van tijd (vanaf januari 2015 is de prognose) worden een aantal loten uitbetaald al naar gelang de beschikbare middelen. De aangeduide loten worden willekeurig uitgeko-zen. Als uw lot aan de beurt is, dan ontvangt u een bericht met een suggestie tot terugbeta-ling van het door u verstrekte krediet.
Op dat moment kan u natuurlijk ook nog verzaken aan de terugbetaling, en dat zou pas he-lemaal plezant zijn voor de vereniging.

VZW Dreefse Jeugd In Opbouw

Om dit alles in goede banen te leiden en om de KLJ te beschermen tegen een financieel de-bâcle, werd de V.Z.W. "Dreefse Jeugd In Opbouw" afgekort "DJIO" opgericht.
Deze VZW bestaat voor de duur van het project, en het vergemakkelijkt het bouwverloop.

.Timing

In de winter 2012-2013 zal de bouwplaats in orde worden gebracht met het weghalen van wildgroei en het plaatsen van de fundering.
Later in de lente van 2013 kan de bouw van het lokaal starten, verzorgd door de firma Hahbo uit Wijnegem. Nadien volgt de installatie van het sanitair en het elektriciteitsnet, uitgevoerd door een zelf samengesteld "expertiseteam van Dreveniers". En eind 2013 zouden de wer-ken volledig afgerond kunnen en mogen zijn.

Al bij al een hele klus, die veel steun en inzet van de plaatselijke bevolking kan gebruiken.
De huidige KLJ-leiding hoopt daarmee aan hun opvolgers de sleutels van een mooi jeugdlo-kaal te kunnen overhandigen. Het is aan de volgende generatie van leiding de taak om hier-aan een mooi vervolg te breien om uw en mijn kinderen onbezorgde, leerrijke en vrolijke jeugdmomenten te schenken.

En dat verdient ons aller steun, ook die van u.

 

5. Een trektocht in het spoor van Franciscus, waarop je ook welkom bent met je kids.

 

Overgenomen uit HANDDRUK: jaargang 43, nr. 1, maart 2013

6) De zusters F.M.M. naar Taizé

Overgenomen uit HANDDRUK: jaargang 43, nr. 1, maart 2013

7) Vredesroute

 

In het kader van de Vredesweek, nodigt Cimic (Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie (waar ik studeer)), u graag uit voor twee boeiende avonden waar ‘vrede, interculturele dialoog en ontmoeting’ centraal staan.  

¬  Op 25 september 2013 om 19 uur licht Anselmus Poneli zijn toekomstmanifest toe voor een samenleving die volgens hem steeds hebzuchtiger en asocialer geworden is. Hoe geraken we uit deze spiraal en verbinden we de eigen toekomst met die van de ander?  

¬  De tweede avond, 26 september 2013 om 19 uur neemt Prof. Dr. Roger Burggraeve het woord over de ethische grondslagen voor een bescheiden intercultureel leven. Dit vormt de voeding voor een uitdagend panelgesprek over inburgering en verschillen: “Is inburgering verschillen weggommen?” Naast deze inleiding en een getuigenis van een nieuwkomer luisteren we naar Patrick Vercruysse, Teamleider - Expert VDAB, Inwerking-Inburgering Antwerpen en Jinnih Beels, Commissaris - Diensthoofd Dienst Diversiteit, Lokale Politie Antwerpen. 

Tot slot van deze avond heffen we ons glas op ‘de ontmoeting in de publieke ruimte’ en genieten we van “het Ballet Langi” die de culturele verscheidenheid met verschillende nationaliteiten samenbrengt en zo één balletgroep vormt.  

Beide avonden gaan door op CIMIC - Campus Kruidtuin, Lange Ridderstraat 44  2800 Mechelen. (10 min. Wandelen station Mechelen)

 De Vredesweek, een initiatief van Pax Christi Vlaanderen, is een jaarlijkse campagne in samenwerking van andere vredes- en sociale organisaties die loopt van 21 september de internationale dag van de vrede, tot 2 oktober, internationale dag voor geweldloosheid. 

Via www.cimic.be, www.vredesweek.be, of via de online link

https://www.surveymonkey.com/s/Cimic_Vredesweek kan je je gratis inschrijven. Zo kunnen wij voor de nodige logistieke omkadering zorgen. 

In de hoop jullie in Mechelen te mogen ontmoeten wens ik iedereen alvast een goede vredesweek! 

Luc Vansina

0496 741 716

8.  ZOMERSE TREKTOCHT
 

Zomerse trektochten in het spoor van Franciscus

 Een mooie traditie
De Franciscaanse familie heeft een lange traditie van staptochten in het spoor van Franciscus naar Assisi. Sedert 1976 werden er door minderbroeders vele tochten georganiseerd. Doorheen de jaren hebben al zowat duizend mensen aan één van deze tochten deelgenomen. Het zijn weldadige reizen die mensen in contact brengen met Franciscus van Assisi én terug bij zichzelf.
Deze traditie gaat verder. De tochten worden nu georganiseerd in de schoot van 'TAU - franciscaanse spiritualiteit vandaag'. Want de minderbroeders blijven onverminderd geloven in de kracht van de voettochten. Ook voor mensen uit onze tijd kunnen de staptochten heel inspirerend zijn.
Momenteel zijn er twee initiatieven lopende:

 Een volwassenentocht in 2014
Zomerse trektocht in het spoor van Franciscus van Sacro Speco naar Assisi van 5 t.e.m. 19 juli 2014.
Het gaat om een erg verrijkende, maar fysiek redelijk zware staptocht onder de warme Zuiderse zon, waarbij openstaan voor spiritualiteit en bezinning belangrijk is en waarbij we (heel) sober en eenvoudig leven.
Inschrijvingen starten vanaf 15 december, maar je geeft best op voorhand al je naam door. 

Een gezinsvriendelijke tocht in 2015
Opnieuw een zomerse trektocht, maar nu van Gubbio naar Assisi langs de Via del Pace en dit van 20 tot 30 juli 2015.

Gezinnen willen hun enige gezinsvakantie van de zomer ook gezinsvriendelijk houden en veel tijd samen doorbrengen! 's Ochtends tijdens het stappen van de ouders is er steeds een aangepaste uitwerking van het dagthema dat het kinderanimatieteam verzorgt voor de verschillende leeftijdscategorieën. Op een aantal welbepaalde plaatsen laten we de kids ook (korte stukjes) meestappen of meerijden/dragen. De ouders worden na de middagsieste met het busje steeds naar de camping terug gebracht. 's Namiddag en 's avonds brengen we gezamenlijk door. Maar ook dan is het kinderanimatieteam paraat. Je kinderen zijn dus steeds in veilige en liefdevolle handen. Ook zij krijgen de vakantie die ze verdienen!

Op die manier bieden we ook mensen met een gezin de kans de weldadige kracht van staptochten te beleven en kennis te maken met de franciscaanse spiritualiteit.
In november 2014 organiseren we een infonamiddag. Geïnteresseerden geven best op voorhand al je naam door. 

Meer informatie over onze tochten?
Bij elke tocht hoort een beschrijvende fiche. Vraag die op!
Contacteer Jan Decoene via jan.decoene ad gmx.net

www.franciscaansleven.be 

 
 
9.  REIZEN EN TREKTOCHTEN IN HET SPOOR VAN FRANCISCUS

Persbericht TAU: Assisi-reizen en trektochten in 2014
 

Reizen en trektochten in het spoor van Franciscus

De franciscaanse familie heeft een lange traditie van reizen en staptochten in het spoor van Franciscus van Assisi. Er zijn vele formules. Doorheen de jaren hebben duizenden mensen aan één van deze reizen en tochten deelgenomen. Het zijn weldadige reizen die je in contact brengen met Franciscus en Clara van Assisi én met jezelf.
Deze traditie gaat verder. De tochten worden nu georganiseerd in de schoot van TAU - franciscaanse spiritualiteit vandaag, want we blijven onverminderd geloven in de kracht van de voettochten. Ook voor mensen in onze tijd kunnen de staptochten heel inspirerend zijn.

In 2014 worden er vier Assisi-reizen georganiseerd, waarvan twee trektochten: een korte en een lange.

Een korte lentetrektocht
Een 
stapreis van Gubbio naar Assisi (totaal ongeveer 50tal km, bagage wordt vervoerd) langs de 'Via della Pace' van 1 t.e.m. 7 mei, met een groep van zo'n 20 personen. Overnachtingen in hotels en transfers met bus. Een terugblik op de reis van vorige lente is te vinden via deze link.
Inschrijven vòòr 31 december!

Assisi-reis voor mensen met een fysieke beperking of ziekte
Voor mensen van -45 jaar, van 10 t.e.m. 17 mei. Deze reis wordt georganiseerd door 'Blijven Reizen' van Ziekenzorg i.s.m. TAU. Inschrijvingen vanaf half december.

Pelgrimsreis naar Assisi en omgeving
Met een groep van een 25tal personen, van 24 t.e.m. 31 mei. Deze reis wordt georganiseerd door La Verna vzw, een beweging voor bewustzijn, inspiratie en verbondenheid (www.laverna.be), in samenwerking met TAU. Inschrijvingen open.

Een lange zomerse tocht
Zomerse trektocht in het spoor van Franciscus, van Sacro Speco naar Assisi van 5 t.e.m. 19 juli.
Het gaat
om een erg verrijkende, fysiek redelijk zware staptocht onder de warme Zuiderse zon, waarbij openstaan voor spiritualiteit en bezinning belangrijk is en waarbij we (heel) sober en eenvoudig leven.
Inschrijvingen starten vanaf 15 december, interesse doorgeven graag eerder.

De reisfiches van deze reizen met alle informatie is te vinden op www.franciscaansleven.be bij ‘activiteiten’.

 HET ONDERSTAANDE KAN INDIEN GEWENST OOK WORDEN TOEGEVOEGD AAN HET PERSBERICHT:

Gezinstocht in 2015
Voor 2015 staat er een gezinsvriendelijke zomerse trektocht op het programma, van 20 tot 30 juli, met een kinderprogramma en overnachting op twee campings. Gezinnen die interesse hebben kunnen alvast een kijkje nemen op de website (www.franciscaansleven.be bij ‘activiteiten’) en contact opnemen via e-mail: tau@franciscaansleven.be

Noot voor de pers:
Voor meer informatie of voor het aanvragen van papieren folders kan men contact opnemen met de stafmedewerker van TAU: Tinne Grolus,
tau@franciscaansleven.be of 0479 07 81 40

 

10. STAFMEDEWERKER STIJN DEMARE
 

Stijn Demaré werd gekozen als stafmedewerker Tau.
Samen met Tine Grolus zal hij zich inzetten om de Franciscaanse spiritualiteit vandaag gestalte te geven.

Kessel-lo, 28 oktober ’13

Betreft: vacature stafmedewerker -franciscaanse spiritualiteit vandaag

Geachte,

Op zoek naar een nieuwe uitdaging, las ik de vacatureomschrijving voor stafmedewerker franciscaanse spiritualiteit vandaag. Vele thema’s uit de franciscaanse spiritualiteit zijn vandaag bijzonder actueel: eco-spiritualiteit, vrede en verzoening, eenvoud en kwetsbaarheid... Het is dan ook volgens mij niet toevallig dat de huidige paus heel bewust voor de naam Franciscus gekozen heeft en een pleidooi houdt voor een nederige kerk die zich eerst en vooral richt tot de armen en de kleinsten.

Zowel intellectueel, professioneel als persoonlijk ben ik de afgelopen jaren met geloof en spiritualiteit bezig geweest. In mijn master (en manama) godsdienstwetenschappen (major ethiek) heb ik topics onderzocht die enigszins aansluiten bij de franciscaanse spiritualiteit (immuniteit en kwetsbaarheid, imitatie en verbondenheid).

Daarnaast bestaat mijn huidige job als directeur van het Leo XIII seminarie o.a. in het begeleiden en omkaderen van studenten vanuit een christelijke inspiratie. Ik ben een van de drijvende krachten achter de studentenviering die we wekelijks op Leo XIII seminarie organiseerden.

Verder heb ik verschillende pastorale artikels geschreven voor Rondom Gezin en was ik co-auteur van het gezinsboek Al de dagen van ons leven (Averbode, 2009). Ten slotte ben ik verschillende jaren staflid geweest van de inleeftochten en pelgrimages van IJD Brugge, inclusief de pelgrimstocht (2010) in de voetstappen van Franciscus van Stroncone naar Assisi. Deze tocht heeft een blijvende indruk op mij nagelaten.

Ik ben alvast een enthousiaste kandidaat voor deze vacature. Ik hoop in een gesprek u te mogen overtuigen dat ik een geschikte kandidaat ben.

Met vriendelijke groeten,

Stijn

Stijn Demaré

stijndemare@gmail.com

0487/906785

 

11. INITIATIEREEKS OVER FRANCISCUS EN CLARA
12. PIO-Bedevaart
13. FRANCISCAANSE SPIRITUALITEIT: groeikansen om meer mens te worden.

Overgenomen uit Handdruk nr.1  van jg. 44, maart 2014

 
 
 
 
 
14. ANTWERPSE KAPUCIJNENKERK, PLEISTERPLAATS VOOR GELOVIGE JONGEREN

Overgenomen uit Handdruk jg. 44, nr. 2, 2014

15. NOG TWEE FRANCISCAANSE VORMINGSINITIATIEVEN
16. CAPPUCCINO 2017
zie hieronder bij nr. 56
 

    zie ook verder hieronder

17. FRANCISCAANSE INSPIRATIEDAG "IN DIALOOG"

 

 KORTE VERSIE PERSBERICHT:

 

Franciscaanse inspiratiedag ‘In dialoog’

zaterdag 18 oktober 2014 

Eenvoud en kwetsbaarheid gebeurt tussen mensen, en tussen mensen en hun omgeving. Het gaat altijd om een woord en wederwoord – en met stilte ertussen en eromheen. Dialoog als inter-actie. Wat kunnen Franciscus en Clara, deze aansprekende heiligen, voor onze dialoog vandaag betekenen?

 Zaterdag 18 oktober is de ideale gelegenheid om kennis te maken met franciscaanse spiritualiteit, je er verder in te verdiepen en elkaar te ontmoeten. Van harte welkom in het voormalige klooster van de Minderbroeders in Vaalbeek (bij Leuven) voor een dag met workshops in dialoog met Franciscus, met Clara, met elkaar, met de natuur, en over armoede, interreligieuze dialoog, geweldloze dialoog, met wandelingen, kunst en sacrale dans. Voor het uitgebreide programma en inschrijvingen, zie de website www.franciscaansleven.be, e-mail: tau@franciscaansleven.be of tel. 0479 07 81 40

 UITGEBREIDERE VERSIE PERSBERICHT: 

Franciscaanse inspiratiedag ‘In dialoog’

zaterdag 18 oktober 2014 

Hoe zit dat nu juist met ‘eenvoud’ en ‘kwetsbaarheid’? Hoe spreken ze tot elkaar, hoe dialogeren ze? Wat is hun band? Eenvoud en kwetsbaarheid gebeurt tussen mensen, en tussen mensen en hun omgeving. Het gaat altijd om een woord en wederwoord – en met stilte ertussen en eromheen. Dialoog als inter-actie… 

“De abdis is verplicht minstens eenmaal per week haar zusters voor het kapittel samen te roepen. En zij zal daar datgene wat besproken moet worden voor het nut en de levenswijze van het klooster, met al haar zusters overleggen, want de Heer openbaart dikwijls aan de jongste wat beter is. Om de eenheid van de onderlinge liefde en vrede te bewaren zullen alle zusters van het klooster die een ambt uitoefenen, met instemming van alle zusters gekozen worden.” (Uit de regel van Clara, hoofdstuk 4) 

Paus Franciscus benadrukt steevast dat in het hart van de christelijke boodschap de arme en kwetsbare mens staat: de eenvoudigen, de zieken, de niet-intellectuelen met een klein netwerk. Wij kunnen hen eenvoudig de hand reiken als we beseffen dat ook wij kwetsbaar zijn. Wanneer in onze wegwerpcultuur ook mensen worden afgeschreven en weggeworpen, dan is het de taak van ieder mens om hierover met elkaar in dialoog te gaan. Wat kunnen Franciscus en Clara, deze aansprekende heiligen, voor onze dialoog vandaag betekenen?

Zaterdag 18 oktober is de ideale gelegenheid om kennis te maken met franciscaanse spiritualiteit, je er verder in te verdiepen en elkaar te ontmoeten. Van harte welkom in het voormalige klooster van de Minderbroeders in Vaalbeek (bij Leuven) voor een dag met workshops in dialoog met Franciscus, met Clara, met elkaar, met de natuur, en over armoede, interreligieuze dialoog, geweldloze dialoog, met wandelingen, kunst en sacrale dans. Voor het uitgebreide programma, folders en inschrijvingen, zie de website www.franciscaansleven.be, e-mail: tau@franciscaansleven.be of tel. 0479 07 81 40 

OOK DE WORKSHOPS, HET PROGRAMMA, DE AFBEELDING EN HET LOGO KUNNEN WORDEN TOEGEVOEGD AAN HET PERSBERICHT: 

PROGRAMMA 

09.30 u.        Welkom!

10.30 u.        Samen de dag openen

11.00 u.        Eerste workshopronde

12.30 u.        Getuigenis Youfra

13.00 u.        Middagmaal

14.15 u.        Inleiding door Bea Cantillon

14.45 u.        Tweede workshopronde

16.15 u.        Pauze

16.30 u.        Samen vieren en bezinnen

17.15 u.        Rustig nakaarten

18.00 u.        Wel thuis!

 Tijdens het onthaal en de pauzes kan je met elkaar in dialoog gaan in de ontmoetingsruimtes, aan de boekenstand, of je even in stilte terugtrekken in de kapel.

 jongeren

Iedereen, jong en ouder – vanaf 13 jaar, kan zich inschrijven voor de workshops en inleidingen.

Wie jonger is dan 13 jaar kan meedoen met de kinderworkshop.

 praktisch

Adres: La Foresta, Kloosterweg, Vaalbeek (bij Leuven). Een plannetje is te vinden op www.franciscaansleven.be

Kom je met de trein? Laat het ons weten, er wordt carpool voorzien!

 Er wordt een vrije bijdrage gevraagd om de kosten te dekken. Een halve dag deelnemen is mogelijk. Warm middagmaal verkrijgbaar.

Inschrijven liefst via de website (u ontvangt bevestiging) maar het kan ook via e-mail: TAU@franciscaansleven.be of tel. 0479 07 81 40

Verspreid je graag wat gedrukte folders, dan sturen we ze je graag toe!

 Wie op de hoogte wil blijven van initiatieven rond franciscaanse spiritualiteit, kan zich aanmelden op de website www.franciscaansleven.be voor de nieuwsbrief die drie à vier keer per jaar verschijnt.

  

WORKSHOPS

 In dialoog met…

Franciscus: Wil je kennismaken met Francis­cus of hoor je zijn verhaal graag nog eens opnieuw? Eerst vertelt minderbroe­der franciscaan Bob Van Laer over Franciscus’ leven en spiritualiteit, daarna verkennen we met elkaar de rijkdom ervan voor ons eigen leven…

Clara: In deze kennismakingsworkshop vertelt Rafaël Theuvenet, lid van de Franciscaanse Beweging in Nederland, over het leven van Clara en haar spiritualiteit. In dialoog hierover met elkaar ontdek je hoe inspirerend zij kan zijn voor jouw leven vandaag…

armoede: Hoe ging Franciscus om met arme mensen en hoe beleeft Walbert Defoort dat in zijn leven als minderbroeder kapucijn? Dat is de insteek voor een workshop in dialoog, over armoede…

kunst: In het atelier van minderbroeder franciscaan Rik Van Schil stelt hij zijn werken over Fran­ciscus tentoon. Samen met zijn medebroeder André Jansen en Geert Beheydt gaan we in dialoog over wat we zien en horen…

de natuur: Minderbroeder franciscaan Mathieu Joris stippelde een mooie route uit in Meerdaalwoud om al wandelend in dialoog te gaan met de omgevende natuur en met elkaar. Laat je zintuigen prikkelen in het kleur- en geurrijke herfstbos…

elkaar: Franciscus staat bekend als vredestichter: vele verhalen gaan daarover. Maar vrede kunnen we alleen bereiken als we fijngevoelig met elkaar omgaan. Dat oefenen we met Mattias Van der Vloet van Pax Christi in de workshop ‘geweldloze communicatie’…

 

Dialoog bij Franciscus: Hoe spoort Franciscus in zijn regel en geschriften aan tot dialoog, en met wie? Minderbroeder André Jansen neemt ons mee op ontdekkingstocht…

Dialoog tussen Franciscus en Clara: De band tussen Franciscus en Clara was heel bijzonder. Beide hebben veel van elkaar geleerd. Zuster Elisabeth Schonken, claris in Sint-Truiden, vertelt over hun dialoog en laat ons in dialoog gaan…

Interreligieuze dialoog: De ontmoeting tussen Franciscus en de sultan was interreligieuze dialoog avant la lettre. Johan Vrints van Kerkwerk Multicultureel Samenleven neemt ons mee naar toen én naar nu…

Sacrale dans: Dansend gaan we in dialoog met elkaar en met de Bron van Leven. Rika Vandevenne leert ons eenvoudige danspassen op muziek die tot gebed en vreugde leidt. Dans mee in de voetsporen van Franciscus en Clara…

Op weg naar Franciscanië: Jos Van Dooren neemt ons mee pelgrimstocht. Reisverhalen en beelden, afgewisseld met stukjes poëzie, doen ons dromen en herinneren. Dat delen we met elkaar…

Face to face: Verlang je op een dag als deze naar een diepgaand gesprek? Ga dan een uurtje op stap met een man of vrouw, religieus of leek, die leeft vanuit franciscaanse spiritualiteit. De willekeurig gevormde duo’s krijgen van Jan Decoene drie dichte enveloppen mee om onderweg te openen en gaan in dialoog over de inhoud…

Kinderworkshop: In deze workshop gaan kinderen tot 12 jaar op een leuke manier aan de slag met Franciscus’ inspiratie. Ook zij gaan in dialoog met de verhalen van Franciscus en verkennen wat ze kunnen betekenen voor hun eigen leven: al spelend, luisterend, zoekend en zingend!

Getuigenis Youfra: De jongeren van Youfra (Young Franciscans) komen getuigen hoe zij vanuit de franciscaanse spiritualiteit in dialoog staan met God, met anderen en met de wereld.

 

NOOT: Voor bijkomende informatie, logo’s, afbeeldingen, foto’s of interviews kunt u via e-mail contact opnemen met tau@franciscaansleven.be of bellen naar 0479 07 81 40

 

 18) TAUTJES
Hieronder vind je een aantal TAU-tjes: initiatieven rond franciscaanse spiritualiteit vandaag.
De TAU-tjes zijn kort geformuleerd, waardoor je snel kan zien of er iets tussen zit dat je aanspreekt.
 

Je ontvangt dit bericht van TAU - franciscaanse spiritualiteit vandaag, een initiatief van de Vlaamse franciscaanse ordes (of via Tinne Grolus of Stijn Demaré, stafmedewerkers van TAU) maximum vier keer per jaar. Meer info is steeds te vinden op www.franciscaansleven.be

 

Een frisse start


Nu het nieuwe werkjaar in aantocht is, brengen we je graag op de hoogte van waar we met TAU mee bezig zijn.

'Wij allen, christenen, klein maar dapper in de liefde van God, zijn geroepen – zoals de heilige Franciscus van Assisi – om zorg te dragen voor de kwetsbaarheid van de mensen en de wereld waarin we leven.'
Paus Franciscus

 

In deze TAU-tjes...

* Franciscaanse inspiratiedag op zaterdag 18 oktober
*
Terugblikken op voorbije reizen en tochten naar Assisi
*
Assisitochten en -reizen in 2015
* Initiatiereeks
* Franciscaanse wandelingen in Vlaanderen
* Cappuccino-avonden in Brugge
*
Franciscus: mysticus van nabijheid in Abdij Roosenberg, Waasmunster
*
Evangelii Gaudium: hoe franciscaans is paus Franciscus?
* Wat nog meer: blog met nieuwtjes en weetjes en TAU op Facebook

We wensen jou van harte een goed begin van het nieuwe school- en werkjaar!

 

 

Franciscaanse inspiratiedag op 18 oktober

Eenvoud en kwetsbaarheid gebeurt tussen mensen, en tussen mensen en hun omgeving. Het gaat altijd om een woord en wederwoord – en met stilte ertussen en eromheen. Dialoog als inter-actie.

 

Over 'dialoog' gaat de derde franciscaanse inspiratiedag op zatereag 18 oktober. Een dag ‘in’ dialoog. Wat kunnen Franciscus en Clara, deze aansprekende figuren, voor onze dialoog vandaag betekenen? Een dag met workshops in dialoog met Franciscus, met Clara, met elkaar, over armoede, over interreligieuze en geweldloze dialoog, met wandelingen, kunst en dans.

De folder kan je
hier downloaden en op de website vind je eveneens het hele programma. Rechtstreeks inschrijven? Klik hier!

Wie graag meehelpt met hand- en spandiensten, kan zich aanmelden via tau@franciscaansleven.be

 

 

Terugblikken op Assisi...

In 2014 zijn er verschillende reizen en tochten naar Assisi geweest. Deelnemers getuigen hoe ze de reis of tocht waaraan ze deelnamen hebben ervaren. Bij ieder onderdeel vind je ook foto's.

* Te voet van Gubbio naar Assisi in mei 2014: klik hier
* Met Blijven Reizen van Ziekenzorg CM en TAU naar Assisi: klik hier
* Lange staptocht naar Assisi in juli 2014: klik hier


Interesse in een Assisi-tocht of reis? Hieronder en op de website vind je het overzicht voor 2015.

 

 

Naar Assisi in 2015

In 2015 kan je weer met TAU naar Assisi! Een overzicht:

* Zwerven op en rond pelgrimspaden: staptocht voor vrouwen (i.s.m. Femma) van 12 t.e.m. 19 mei 2015
* In de voetsporen van Franciscus en Clara van Assisi (i.s.m. Blijven Reizen, Ziekenzorg CM) van 7 t.e.m. 13 juni 2015 (data onder voorbehoud)
* Gezinsvriendelijke tocht van 20 t.e.m. 30 juli 2015
* Kwetsbaar én krachtig: stappen naar en rond Assisi, in het spoor van Franciscus en Clara van 12 t.e.m. 19 september 2015 (data onder voorbehoud)

Voor reacties van deelnemers op de reizen in 2014: klik
hier.

 

 

Franciscaanse wandelingen

in Vlaanderen

Samen wandelen en gaandeweg de tijd krijgen om nieuwe mensen te ontmoeten, bij te babbelen, stil te vallen, van de natuur te genieten, van de franciscaanse spiritualiteit te proeven... Maandelijks stippelt TAU in samenwerking met vrijwilligers een mooie wandeling uit.

Op 11 november wordt het Franciscaanse Vredespad in Heuvelland gewandeld i.s.m. Het Oneindige. Meer info? Klik
hier.

Allen van harte welkom!

Voor informatie over de wandelingen, klik  en  kijk op de activiteitenkalender van TAU.

 
 
 

Franciscus: mysticus van nabijheid


Twee lezingen in Abdij Roosenberg (Waasmunster) van Franciscuskenner André Jansen, minderbroeder franciscaan, over de mysticus Franciscus. Telkens van 19.30 u. tot 21.30 u. op 7 en 14 oktober. Om 28 oktober begeleidt Luc Maes een leerhuis met teksten van Franciscus.

Voor meer informatie kan je kijken op de website. Wil je de folder downloaden? Klik dan hier.

 

 

Evangelii Gaudium

Hoe franciscaans is paus Franciscus?

We lazen zijn exhortatie De vreugde van het Evangelie door een franciscaanse bril. De open visie van paus Franciscus klinkt in deze kerkelijke rondzendbrief sterk door: een vreugdevolle, aantrekkelijke Kerk waar iedereen welkom is, vooral de armen en de kleinsten.
 

 

 

Wat nog meer...?

bulletOp onze blog (op de website bij 'nieuws') en op onze Facebookpagina vind je telkens de laatste nieuwtjes en weetjes.
bulletDoor hier te klikken kan je een aflevering van Braambos bekijken waarop André Jansen vertelt over Franciscus. Ook Paul Renders, minderbroeder franciscus en aalmoezenier van de schippers, enkele mensen die op voettocht trokken naar Assisi en enkele jongeren van YouFra (Young Franciscans) komen aan het woord: allemaal mensen die hun leven door Franciscus laten inspireren!
In januari ging stafmedewerker Tinne naar Amsterdam om er samen met Theo van Adrichem, minderbroeder franciscaan, en een bevriende imam iets te vertellen over de ontmoeting van Franciscus en de sultan. De interviews werden gemonteerd in deze aflevering
van RKK: Dialoog in de sameleving.
bulletDe evocatie Franciscus spreekt van Roeach vzw toert verder doorheen Vlaanderen! Alle info over data, plaatsen en toegangskaarten is te vinden via www.franciscusspreekt.be Heb je de evocatie gezien en ben je enthousiast? Geef een seintje op de Facebookpagina!
bulletWeet je een plek waar we folders over TAU en folders van activiteiten kunnen leggen? Laat het ons gerust weten! tau@franciscaansleven.be
Vrede en alle goeds!

 

 
 
 
 
19. 28ste MATTENKAPITTEL VAN DE OFS - FLO - VLAANDEREN

Overgenomen uit Handdruk, jg. 44, nr. 3, september 2014                    

20. GENERAAL KEUZEKPAITTEL VAN CIOFS

Overgenomen uit Handdruk, jg. 44, nr. 3, september 2014                  

21. FLV START EEN NIEUW WERKJAAR

Overgenomen uit Handdruk, jg. 44, nr. 3, september 2014                    

22.JUBILE DE LA FONDATION DES CAPUCINES et EXPOSITION AU MONASTERE BOURBOURG
23. UNIEK MEEZINGCONCERT
 
24. NIEUW WERKJAAR TAU

Overgenomen uit Handdruk jg. 45, nr; 1, maart 2015

25. OPROEP VANUIT DE SINT ANTONIUS SHOP TE ANTWERPEN
Overgenomen uit Handdruk jg. 45, nr; 1, maart 2015
26.  JONGLEUR VAN ASSISI

Overgenomen uit Handdruk jg. 45, nr. 2, juni 2015             

 
 
27.  TAUTJES
Hieronder vind je de TAUtjes: initiatieven rond franciscaanse spiritualiteit vandaag
Je ontvangt dit bericht van TAU - franciscaanse spiritualiteit vandaag, een initiatief van de Vlaamse franciscaanse ordes (of via Tinne Grolus of Stijn Demaré, stafmedewerkers van TAU) maximum vier keer per jaar. Meer info is steeds te vinden op www.franciscaansleven.be

Zomergroetjes van TAU!


De zomer is naar zijn hoogtepunt aan het groeien en dat hebben we bij TAU geweten: eerst de nieuwe, zeer franciscaanse encycliek van de Paus en nu de eerste gezinsvriendelijke tocht die deze dagen richting Assisi vertrekt…
 
"Ik geloof dat Franciscus het voorbeeld bij uitstek is van de zorg voor wat zwak is en van een integrale ecologie, doorleefd met vreugde en authenticiteit. Hij toonde speciale aandacht voor Gods schepping en voor de armen en de uitgestotenen. Hij had lief en was geliefd om zijn vreugde, zijn gulle toewijding, zijn universele hart. Hij was een mysticus en een pelgrim die leefde in eenvoud en in een wonderlijke harmonie met God, met anderen, met de natuur en met zichzelf. In hem vinden we in hoeverre de zorg voor de natuur, de gerechtigheid voor de armen, het engagement in de maatschappij en de innerlijke rust onafscheidelijk zijn."

Paus Franciscus, Laudato Si’

We willen je met deze nieuwsbrief graag op de hoogte brengen van de franciscaanse activiteiten in het najaar. Er zijn een aantal nieuwe initiatieven, zoals de Franciscaanse Verdiepingsreeks, de Sacrale dans en ‘Verbindend bewegen’, maar ook de reeds gekende initiatieven bieden we opnieuw aan.
En, we hebben een primeur:
Jenne Decleir komt op 6 september de monoloog spelen van Dario Fo over Franciscus, ‘jongleur van Assisi’. Je kan het zien als een hele aangename manier om franciscaans geïnspireerde mensen te ontmoeten en TAU te steunen...
 
We wensen je van harte een hele mooie zomer, met altijd genoeg zon in je hart en om je heen om in vreugde in de natuur en bij elkaar te zijn!

Dames en heren, appels en peren…!


We nodigen je van harte uit om op zondagnamiddag 6 september om 15 u. naar Vaalbeek te komen om acteur Jenne Decleir (zoon van) aan het werk te zien met ‘Franciscus, jongleur van Assisi’. De theatersolo van Dario Fo zit vol humor en toespelingen op ons leven vandaag, maar weet ook verrassend goed de kern te raken van waar het Franciscus om te doen was. Jenne speelt en zingt: hij is verteller, Franciscus, een boer, Paus, kardinaal, een van de broeders van Franciscus,…
Speciaal voor TAU geeft hij een voorstelling in de Sint-Franciscuskerk in Vaalbeek. Er wordt gezorgd voor carpool vanaf het station van Leuven.
Voor de democratische prijs van 10 euro kan je de ‘jongleur van Assisi’ komen bekijken, met daarna koffie en taart. Van harte welkom!
Klik hier om er meer over te lezen en om de digitale folder te downloaden om verder door te sturen naar geïnteresseerden (voorkant - achterkant). Hier kan je ook inschrijven. De plaatsen zijn beperkt, dus wees er op tijd bij!

Ook Geert Fierens vertolkt onze mystieke held nog steeds met ‘Franciscus spreekt’, deze maand gratis bij te wonen op de Zomer van Antwerpen van 17 tot 20 juli.
 
Wie trouwens nog niet de kans kreeg om Jos Mariën aan het werk te zien met zijn Franciscusvertelling krijgt een laatste kans op vrijdagavond 30 oktober in Leuven, in het Leo XIII-seminarie. Wil je al inschrijven, klik dan hier.

Sacrale Dans
en Verbindend Bewegen

rond Franciscus en Clara van Assisi

 
Vanaf het najaar van 2015 biedt TAU in samenwerking met docenten Hildegard, Rika, Lie, Anne en Wies een aantal activiteiten aan die ons in beweging brengen: Sacrale Dans (voor sommigen al bekend van de inspiratiedag) en Verbindend Bewegen.

Sacrale Dans en Verbindend Bewegen zijn allebei manieren om tot verstilling en verdieping te komen. Bij Sacrale Dans liggen de bewegingen vast: eenvoudige passen dansend op een meditatieve manier verbindt ons met Franciscus en Clara, met elkaar en met de Ene in wie alles verbonden is.
Bij Verbindend Bewegen komen de bewegingen uit jezelf, uitdrukking gevend aan wat je hoort in een muziekstuk of gedicht.

Er is geen voorkennis vereist voor deze bewegingsvormen. Het zijn allebei hele mooie ervaringen voor wie graag beweegt en beweging wil inzetten als een manier van contemplatie van franciscaanse thema’s.


Meer info over data, programma en inschrijven vind je door hier te klikken.

Franciscaanse wandelingen

in Vlaanderen

Samen wandelen en gaandeweg de tijd krijgen om nieuwe mensen te ontmoeten, bij te babbelen, stil te vallen, van de natuur te genieten, van de franciscaanse spiritualiteit te proeven... Maandelijks stippelen de vrijwilligers van TAU een mooie wandeling uit. We bieden twee soorten wandelingen aan:

Inspiratiewandelingen
Meditatief wandelen, inspiratie onderweg, de natuur nabij...

Pater Joris is minderbroeder franciscaan en natuurgids – en niet zomaar eentje. Op zondagnamiddag 16 augustus neemt hij ons mee op een inspiratiewandeling in de bossen rondom La Foresta en laat ons letterlijk en figuurlijk proeven van de natuur. Onderweg staan we even stil bij enkele thema's en tekstfragmenten uit de nieuwe encycliek van paus Franciscus, Laudatio Si' . Alle zintuigen worden geprikkeld en zo wordt deze zomerwandeling een zinnelijk, franciscaans avontuur!

Graag vooraf inschrijven voor deze inspiratiewandeling.

Ontmoetingswandelingen
Stevig wandelen, elkaar ontmoeten, gezellig bijpraten...
Deze wandelingen zijn ontstaan als ontmoetingswandeling door en voor mensen die ooit meestapten op de staptocht naar Assisi, maar vandaag staan deze wandelingen open voor iedereen. Voor de ontmoetingswandelingen hoef je niet vooraf in te schrijven.


Voor data en informatie over de franciscaanse wandelingen, klik hier.
Wil je zelf eens een wandeling uitstippelen, laat het ons dan graag weten.

Initiatiereeks en bezinningsweekend

Tijdens de franciscaanse initiatiereeks, dit najaar in Hasselt en Gent, kan je kennismaken met Franciscus en Clara van Assisi of hun verhaal nog eens opnieuw beluisteren. Wie was die jonge rijkeluiszoon, Giovanni di Pietro Bernardone, beter gekend als Franciscus van Assisi, die besloot zijn leven helemaal om te gooien? Wie was die adellijke jonkvrouw, Clara van Assisi, die door Franciscus' voorbeeld zo gegrepen werd dat zij alles achterliet om zijn voorbeeld te volgen? Drie bevlogen vertellers nemen je mee in hun verhaal…
Drie dinsdagavonden in Hasselt en Gent, telkens van 19.30 u. tot 21.30 u. Data en info vind je door hier te klikken.
 
Het franciscaanse bezinningsweekend in de Oude Abdij van Drongen laat je verder zoeken en groeien in de spiritualiteit van Franciscus en Clara. Op 7 en 8 november laat Francine Demarsin ons kennismaken met de zieke en kwetsbare Franciscus en Clara. We zoeken herkenning voor onze eigen worsteling met onze kwetsbaarheid. We kijken naar het kruis van San Damiano en spiegelen ons in de arme gekruisigde. Zo gidsen Franciscus en Clara ons in de omgang met onze eigen broosheid.
Meer info over het bezinningsweekend vind je door hier te klikken.

TAU biedt opnieuw een franciscaans leesgroepje aan in Leuven, met als doel de teksten die we lezen op ons eigen leven te leggen en hierover met elkaar in dialoog te gaan. Van harte welkom! Meer info over opzet en data vind je hier of bij
Stijn.
 

Franciscaanse verdiepingsreeks

Voor wie graag dieper wil doordringen in de spiritualiteit van Franciscus en Clara heeft TAU een nieuw aanbod. Vanaf dit najaar komen er in Sint-Truiden twee ‘verdiepingsreeksen’ van telkens drie avonden. Ook vindt er in Antwerpen een ‘verdiepingsdag’ plaats.


Met minderbroeder André Jansen gaan we dit najaar dieper in op de Wijsheidsspreuken van Franciscus. We gaan op zoek naar de eigen aard van zijn geestelijk leiderschap en ontdekken hoe hij zijn broeders en anderen helpt in hun groei naar geestelijke rijpheid en mystieke verbondenheid.

In het voorjaar van 2016 brengt Francine Demarsin ons dichter bij Clara. Na de dood van Franciscus houdt zij, samen met de eerste broeders, de inspiratie van Franciscus levend. De teksten van Clara getuigen van een diep doorleefde verbondenheid met de Allerhoogste en van trouw aan haar ‘model’: de arme, gekruisigde Heer. Telkens verbindt zij deze mystieke verbondenheid met zeer praktische levensvragen. We gaan dieper in op o.a. het Testament van Clara, en twee van haar brieven aan Agnes van Praag.

Op 5 maart 2016 geven André Jansen en Francine Demarsin in Antwerpen hun inleidingen in één dag.

Meer info vind je hier.

Laudato Si'

De groene encycliek van Paus Franciscus


Op 18 juni 2015 verscheen de groene encycliek Laudato Si' van paus Franciscus. Deze encycliek focust op een ‘integrale ecologie’, waarbij ook de sociale dimensie sterk aan bod komt. De zorgzame omgang in en met de natuur gaat hand in hand met de zorg voor elkaar. De encycliek is door en door geïnspireerd door de figuur van Franciscus van Assisi. De titel verwijst naar zijn Zonnelied waarin God wordt geloofd voor én door zijn schepping. Ook de inhoud is sterk franciscaans geïnspireerd. Op basis van 3 kernwoorden (die ook de kernwoorden zijn van TAU: eenvoud, kwetsbaarheid en verbondenheid) bespreken we de hoofdlijnen van deze encycliek op de website. Lees meer...

In
dit filmpje van Kerknet zie je in twee minuten waar de encycliek over gaat!

Naar Assisi...


Onze eerste gezinsvriendelijke tocht!

Van 20 tot 31 juli
Met 66 deelnemers vertrekt TAU heel binnenkort op haar eerste gezinsvriendelijke staptocht in het spoor van Franciscus en Clara. Ouders en kinderen worden in de streek rond Assisi ondergedompeld in hun leven. We volgen Franciscus letterlijk en figuurlijk in zijn voetsporen. Het wordt een fijn gebeuren waarbij we samen met de kinderen eenvoudig, kwetsbaar en verbonden zullen samenleven, helemaal naar hun voorbeeld.
We wensen de jonge gezinnen een mooie avontuur, met prachtige wandelingen, warme intermenselijke ontmoetingen, veel spiritualiteit, veel ontdekkingsplezier en vooral veel vreugde!

 

'Kalm-aan-reis'

Van 21 tot 28 mei 2016
In mei 2016 plant TAU een 'kalm-aan-reis' naar Assisi.  Ze is bedoeld voor mensen die het rustig aan willen doen of wat minder sterk te been zijn. Een haalbaar ritme zal ons toelaten op een nabije en bezonnen wijze kennis te maken met Franciscus en Clara.
We overnachten in de stad en verplaatsen ons bij uitstappen met busjes en taxi's. Net als bij een 'gewone' Assisireis bezoeken we alle plekken waar Franciscus en Clara tot ons spreken, met bijzondere aandacht voor wat ziekte en kwetsbaarheid hen geleerd hebben.
Voor meer informatie kan je je wenden tot
Tinne.

Staptocht van de Sacro Speco di San Urbano naar Assisi 23 juli tem 6 augustus 2016 (14 dagen)
Voor 2016 is opnieuw een stevige tocht voor volwassen deelnemers gepland. We stappen in negen dagen (met twee dagen tussendoor in het bergdorpje Poggio Bustone en de kunststad Spoleto) doorheen het groene hart van Italië. Voortdurend vertoeven we in de natuur, elkaar ontmoetend en met de inspiratie van Franciscus en Clara. De tocht brengt ons richting Assisi via plaatsen die belangrijk waren in Franciscus' leven. Daar nemen we twee dagen de tijd om rustig kennis te maken met de stad, haar typische sfeer, steegjes en gebouwen en vooral met hem die in deze stad zeer dichtbij is: Franciscus zelf.
Voor de voorlopige reisfiche, klik hier.

Wat nog meer...?

bullet Nog over de encycliek van Paus Franciscus: o.a. hier
bullet Franciscaanse boeken bestellen kan steeds via onze boekenpagina!
bullet Op onze blog (op de website bij 'nieuws'), op onze Facebookpagina en op Twitter vind je telkens de laatste nieuwtjes en weetjes.
Stuur je deze TAU-tjes verder door naar mogelijk geïnteresseerden, alsjeblief? Alvast bedankt! We wensen jou een mooie lente en:
 

Vrede en alle goeds!

 
 
 
 
Copyright © 2015 TAU - franciscaanse spiritualiteit vandaag, All rights reserved.
Je ontvangt deze e-mail omdat je deel uitmaakt van het adresbestand van TAU, Tinne Grolus of Stijn Demaré.

Our mailing address is:
 
TAU - franciscaanse spiritualiteit vandaag
Minderbroedersstraat 5
Sint-Truiden 3800
Belgium

TENTOONSTELLING 400 JAAR KAPUCIJNEN IN OOSTENDE

Opening van de tentoonstelling op zaterdag 5 september
De tentoonstelling loopt tot 17 januari 2016
open van woensdag tot maandag van 10.00 uur tot 12.30 uur
en van 14.00 uur tot 18.00 uur
Gesloten op 25 december en 1 januari

Voor meer info klik HIER
MATTENKAPITTEL 2015 TE SINT-TRUIDEN

Overgenomen uit Handdruk jg. 45, nr. 3, september 2015             

 
GENT EN HASSELT MAKEN KENNIS MET FRANCISCAANSE SPIRITUALITEIT

Overgenomen uit Handdruk jg. 45, nr. 3, september 2015             

 
FRANCISCUSVIERING MET DE YOUFRAGEMEENSCHAP

Overgenomen uit Handdruk jg. 45, nr. 3, september 2015             

 

Overgenomen uit Handdruk jg. 45, nr. 3, september 2015             

YOUFRA OOK IN ANTWERPEN VAN START
33.  CAPPUCCINO
Klik HIER voor de folder Cappuccino
 
34.  TAUTJES DEEL 3

Op TAU gezet

Hierbij presenteren we jou 'Op TAU gezet'. We hebben het op touw hebben gezet ter aanvulling van onze driemaandelijkse nieuwsbrief TAU-tjes.

Langs deze weg blijf je op de hoogte van de franciscaanse bezinningen die we online aanbieden. We nodigen je ook uit om af en toe met een franciscaanse bril naar de actualiteit te kijken.

Dit keer nodigen we jullie uit om - terwijl je achter je computer zit - even stil te vallen bij een franciscaanse bezinning in de vier weken van de Advent.
We bieden je ook een franciscaanse blik op klimaatverandering, naar aanleiding van de klimaattop die in Parijs van start ging.

 

Bezinnen met Franciscus en Clara

Voor iedere week van de Advent bieden we een franciscaanse bezinning aan:
Pelgrim en vreemdeling in deze wereld, op weg naar het land van de levenden. In het leven staan als pelgrim en vreemdeling zijn in de regel van Clara en van Franciscus centrale begrippen. Bovendien is ook Jezus geboren als ‘vreemdeling’. Kerstmis anno 2015 heeft ook veel weg van anno 00: kijk maar naar de stoet ‘pelgrims en vreemdelingen op weg naar het land van de levenden’ die nu richting Europa trekt...


Vanaf deze week vind je iedere maandag van de Advent een franciscaanse adventsbezinning op onze nieuwe website www.franciscaansbezinnen.be

 

Een franciscaanse blik op klimaatverandering

Wie zich door Franciscus en Clara laat inspireren, ontdekt dat woorden als ‘eenvoudig’, ‘kwetsbaar’ en ‘verbonden’ centraal staan in hun spiritualiteit. We zijn ook betrokken door met onze twee voeten in de wereld onze inspiratie in daden om te zetten.
We proberen eenvoudig en vreugdevol te leven, met zorg voor en in verbondenheid met wat kwetsbaar is: medemensen overal ter wereld, toekomstige generaties, natuur en milieu. We weten dat we door zelf bewuste keuzes te maken niet enkel zelf een meer vervuld leven leiden, maar dat we zo meebouwen aan een betere wereld voor alle schepselen.
 
Naar aanleiding van de klimaattop in Parijs bieden we een franciscaanse blik op klimaatverandering, met inspiratie en informatie om franciscaanse spiritualiteit actief te beleven en vorm te geven in je leven. Je vindt dit op onze website bij '
Verdieping en inspiratie'.

O
p de blog van TAU vind je de komende vier weken artikels en websites die zowel inspireren als informeren. Hierbij alvast een voorsmaakje: een artikel van stafmedewerker Stijn en een getuigenis van stafmedewerker Tinne.


Veel inspiratie gewenst!

Vrede
en alle goeds

 

35.  STAPTOCHT NAAR ASSISI IN DE VOETSPOREN VAN FRANCISCUS

Overgenomen uit Handdruk jg. 44 nr. 5 december 2015

36. EEN "KALM-AAN-REIS" NAAR ASSISI
37.  TAUTJES DEEL 4
Hieronder vind je de TAUtjes: initiatieven rond franciscaanse spiritualiteit vandaag
Je ontvangt dit bericht van 'TAU - franciscaanse spiritualiteit vandaag' of via Tinne Grolus en Stijn Demaré (stafmedewerkers) maximum vier keer per jaar. Meer info is steeds te vinden op www.franciscaansleven.be

Ook tijdens de vastentijd vind je op onze website www.franciscaansbezinnen.be iedere week suggesties tot verstilling en verdieping...

Elke week een stukje bezinning
op weg naar Pasen
van donker naar Licht
met betrouwbare gidsen:
Franciscus en Clara
en met het kruis van San Damiano
Dit kruis speelde een grote rol in hun leven
Het kruis ‘sprak’ tot Franciscus
Clara keek er een leven lang naar

Op weg naar Pasen kijk je naar jezelf,
naar de keuzes die je maakt,
naar het leven dat het jouwe is
Al spiegelend zoek je je bevrijdende waarheid
Je peilt de échte diepte van je bestaan,
zonder maskers,
zonder schone schijn
Kijk alvast naar het kruis
Gewoon kijken en verkennen
elke week een stapje verder
Intense vastentijd toegewenst!

 
Van harte welkom!

Vastentijd zonder vlees


Gedurende de vasten minder vlees eten uit dierenliefde en uit zorg voor het milieu.
 
Ieder van ons kan een steentje bijdragen aan een betere wereld. Vaak zit dat in kleine dingen, zoals bewust kiezen wat er op je bord terecht komt. We kunnen zoveel verschil maken door ervoor te kiezen om voor een kortere of langere periode plantaardig te eten, kijk maar op onze blog.
www.DagenZonderVlees.be moedigt aan om het verschil te maken door een nieuwe manier van dier- en milieuvriendelijk eten te ontdekken. TAU ondersteunt dit van harte en nodigt jou uit om mee te doen. Klik hier om je in te schrijven en samen met TAU bewuster te consumeren tijdens deze vastentijd.
 
Op de website van Dagen Zonder Vlees en van EVA vzw vind je meer info over de voordelen van meer plantaardig eten en een voorraadkast vol recepten! Ook op de TAU-website tref je inspiratie aan om franciscaanse spiritualiteit vorm te geven in je eigen leven.

 

Franciscaanse inspiratiedag en verdiepingsreeks


Op de Franciscaanse Verdiepingsdag in Antwerpen graven we iets dieper in de spiritualiteit van Franciscus en Clara. We gaan dus verder dan een loutere kennismaking. De figuren van Franciscus en Clara van Assisi zijn onze leidraad en ook hun geschriften zijn een voorname inspiratiebron waaruit we willen putten.

André Jansen belicht de wijsheidsspreuken van Franciscus waarvan de inhoud héél relevant zal blijken voor ons eigen leven.
Francine Demarsin gidst ons door het Testament en enkele brieven van Clara en nodigt ons uit om door Clara's bril naar ons leven te kijken.
Over Clara gaat ook de verdiepingsreeks van drie avonden in Sint-Truiden, nl. op donderdagavond 18 februari, 17 maart en 14 april. Welkom!

Op zaterdag 5 maart van 9.30 u. tot 16.30 u. in Antwerpen. Meer info, ook over de verdiepingsreeks in Sint-Truiden die volgende week start, vind je
hier. Graag vooraf inschrijven.

P.S.: Noteer nu al in je agenda het bezinningsweekend rond het Kruis van San Damiano op 5 en 6 november 2016 in Drongen! Alle info vind je
hier.

 

Franciscus van Dario Fo door Jenne Decleir

Op donderdagavond 26 mei speelt Jenne Decleir het theaterstuk van Dario Fo over Franciscus in de Arenbergschouwburg in Antwerpen. De omkadering van de voorstelling heet ‘De kracht van het verhaal’ en wordt vormgegeven in samenwerking met TAU.

Ieder mens ervaart hoe verhalen het leven kleuren en iets in gang kunnen zetten. Zowel Franciscus als Dario Fo en Jenne Decleir zijn meestervertellers die met hun verhalen mensen raken. Verschillende franciscaanse thema’s die voor ons vandaag zo relevant zijn, krijgen op die manier een stem.
De litho’s die Dario Fo maakte bij de voorstelling ‘Jongleur van Assisi’, worden in de foyer van de Arenbergschouwburg tentoongesteld. Het zijn stuk voor stuk beelden met een verhaal. Enkele leden van organisaties die zich inzetten voor vrede en rechtvaardigheid, milieubewustzijn, dierenrechten, interreligieuze en geweldloze dialoog en armoedebestrijding voegen hun verhaal eraan toe en delen het met wie er graag naar luistert.
 
Tickets kosten normaal 16 euro, maar wie via e-mail of telefoon plaatsen reserveert en als kortingscode ‘TAU Franciscus’ opgeeft, mag voor 13 euro van de voorstelling genieten. (Tel. 03-202 46 46 op woe. en vrij. namiddag)

Ook Geert Fierens vertolkt onze mystieke held nog steeds met
‘Franciscus spreekt’. Voor data en plaatsen, klik hier.
 

Franciscus en Clara in beweging


Dit voorjaar biedt TAU een dag Sacrale Dans aan rond Franciscus en Clara, dit keer in samenwerking met docente Anne Van Avermaet.
Dans je mee?


Tijdens de dag Sacrale Dans rond Franciscus en Clara van Assisi verkennen we al dansend de verschillende elementen van het Zonnelied van Franciscus. Eenvoud, vrede, geven en ontvangen, verbondenheid met God en met elkaar, de seizoenen van het leven en in de natuur,… we geven er al dansend uitdrukking aan. Zo krijgen we inspiratie voor ons eigen leven.

Er is geen voorkennis of danservaring vereist, dus als je graag beweegt en wil dansen als een manier van contemplatie, ben je van harte welkom!

Zondag 24 april in Drongen van 9.30 u. tot 16.30 u.
Meer info en inschrijvingsmogelijkheden vind je op de website. Welkom!

Staptocht in het spoor van Franciscus

Een jarenlange traditie gaat verder. De tweejaarlijkse Franciscaanse tocht naar Assisi dompelt je 14 zomerse dagen onder in een intense ervaring...
 
De franciscaanse familie heeft een lange traditie van staptochten in het spoor van Franciscus naar Assisi. Doorheen de jaren hebben zowat duizend mensen aan één van die tochten deelgenomen. Het zijn weldadige reizen die mensen in contact brengen met Franciscus van Assisi én terug bij zichzelf.
In 2016 gaat wordt de pelgrimstocht georganiseerd van 23 juli tot 6 augustus. We stappen via plaatsen die belangrijk waren in Franciscus' leven richting Assisi. Onderweg maken we tijd voor bezinning en ontspanning. De tocht is een geestelijke én sportieve uitdaging. Een echte aanrader voor wie in de voetsporen en het verhaal van Franciscus wil treden!
 
De uitgebreide info over deze reis is hier te vinden. Aanmelden kan hier.  

 
 

Bloesemwandeling

en andere inspiratie- en ontmoetingswandelingen

Ook dit voorjaar kunnen we dankzij gemotiveerde vrijwilligers twee soorten wandelingen aanbieden:

Inspiratiewandelingen
Meditatief wandelen, inspiratie onderweg, de natuur nabij...
Op 23 april maken we een bloesemwandeling in de regio van Borgloon. Onderweg staan we stil bij onze band met de natuur: geraakt en geïnspireerd worden door de schoonheid van de natuur en onze zorg ervoor. Onze leidraad is de encycliek Laudato Si van paus Franciscus. We voorzien ook een bezinningsmoment aan de 'doorkijkkerk' aldaar.
​Meer info vind je binnenkort op de
website.

Ontmoetingswandelingen
Stevig wandelen, elkaar ontmoeten, gezellig bijpraten...
Deze wandelingen zijn ontstaan als ontmoetingswandeling door en voor mensen die ooit meestapten op de staptocht naar Assisi, maar vandaag staan deze wandelingen open voor iedereen.
De eerstvolgende twee wandelingen zijn op 21 februari in Halle en op 19 maart in Zutendaal. Data en routes vind je
hier.
Voor de ontmoetingswandelingen hoef je niet vooraf in te schrijven. Welkom!


Wandelweekend rond vrede
In samenwerking met de Franciscaanse Beweging van Nederland organiseert TAU een wandelweekend van 9 tot 11 september in het Heuvelland en doen we daar de franciscaanse vredeswandeling. Meer info vind je op onze
website.

Wil je zelf eens een wandeling uitstippelen, laat het ons dan graag weten.
 

Naar Assisi met CM

Assisi-reis met Blijven Reizen CM en TAU
11 tot 17 september

Voor de derde keer organiseert Blijven Reizen (Ziekenzorg, CM) in samenwerking met TAU een reis naar Assisi voor mensen met een ziekte of lichamelijke beperking, dit keer in het iets koelere september.

Ook tijdens deze reis gaan cultuur en zingeving hand in hand. Doorheen onze bezoeken aan o.a. Assisi, San Damiano, Santa Maria degli Angeli, Rivo Torto en Santa Croce leren we niet alleen Franciscus en Clara kennen, maar staan we ook stil bij ons eigen leven. Gesprek en verhaal, stilte en muziek, cultuur en ontspanning voeden onze ‘binnenkant’ tijdens deze hedendaagse pelgrimsreis.
Het hotel is vlakbij Assisi gelegen en daarmee is het de ideale plaats om de schoonheid van Assisi te ontdekken en het leven van (de heilige) Franciscus en Clara te leren kennen.
Domus Laetitiae is een ruim, maar gezellig hotel dat uitgebaat wordt door de Kapucijnen. De maaltijden laten je kennis maken met de typische Italiaanse keuken.

Meer info en inschrijvingen via Ziekenzorg CM vzw: 02 246 47 75, e-mail: veerle.roelants@cm.be, prijzen voor vakantiegangers en vrijwilligers vind je ook op onze website.

Wat nog meer...?

bullet Op donderdag 25 februari organiseert Ecokerk 'Laudatio voor de akker' in Averbode, een inspiratiedag voor iedereen die begaan is met duurzame landbouw en voeding. Info vind je hier!
bullet In Utrecht loopt in het Museum Catharijne Convent een tentoonstelling over Franciscus van 5 maart tot 5 juni. Wie interesse heeft om er met een groepje naartoe te gaan, kan hiervoor contact opnemen vòòr 26 februari om samen een goeie datum te zoeken.
bullet De Franciscaanse Beweging in Nederland organiseert een namiddag over een franciscaans omgaan met vluchtelingen.
bullet Franciscaanse boeken bestellen kan steeds via onze boekenpagina of rechtstreeks via e-mail!
bullet Op onze blog (op de website bij 'nieuws'), op onze Facebookpagina en op Twitter vind je telkens de laatste nieuwtjes en weetjes.
Stuur je deze TAU-tjes verder door naar mogelijk geïnteresseerden, alsjeblief? Alvast bedankt! We wensen jou een mooie vastentijd toe, met
 

vrede en alle goeds!

38.  DOCUMENTAIRE TENTOONSTELLING  over een Franciscaans onderwerp in de Bibliotheek van de Theologische faculteit
Dankzij de boekencollectie geschonken door de kapucijnen (Vlaamse en Nederlandse Provincies) en Münster, de minderbroeders van Sint-Truiden en de Vlaamse conventuelen, bezit de Theologische Bibliotheek van de KU Leuven (Ch. Deberiotstraat, 26, 3000 Leuven) een omvangrijke verzameling boeken over het Franciscanisme.
Van 12 augustus a.s. tot 14 oktober organiseert het Centrum een eerste documentaire tentoonstelling over een Franciscaans onderwerp in de Bibliotheek van de Theologische faculteit: de H. Maximiliaan Kolbe (1894 – 14 aug 1941, Auschwitz), in herinnering van zijn moedige, zelfopofferende dood, nu 75 jaar geleden. Getoond worden enerzijds honderden foto’s over zijn leven, zalig- en heiligverklaring, zijn invloed, enz., (foto’s ons ter beschikking gesteld door de Conventuelen te Rome, Lourdes en Niepokolanów) en anderzijds de publicaties over dit thema aanwezig in de Theologische Bibliotheek. De bedoeling van deze soort tentoonstellingen is studenten te tonen dat er talrijke onderwerpen in verband met het Franciscanisme kunnen onderzocht worden en dat hiervoor reeds de documentatie aanwezig is in de Theologische Bibliotheek.
De toegang tot deze tentoonstelling is gratis.
De openingsuren zijn deze van de Theologische bibliotheek ("Maurits Sabbebibliotheek"):
ma - vrij : 8u30 - 22u en op zaterdag : 9u.-13u.
Behalve tijdens de zomervakantie (4 juli - 21 aug) : ma-vrij : 8u30-18u., zaterdag : 9u.-13u,
en tussen 22 aug en 25 sep. : ma-vrij : 8u30 - 20 u., zaterdag : 9u.-13u.

 
39. STAPTOCHT IN DE VOETSPOREN VAN FRANCISCUS, zomer 2016

Overgenomen uit Handdruk jg. 46 nr. 1, maart 2016

40. ONTSPANNEN BEZINNEN

Overgenomen uit Handdruk jg. 46, nr. 2, juni 2016

41. 30ste JAARLIJKSE MATTENKAPITTEL

Overgenomen uit Handdruk jg. 46, nr. 2, juni 2016

42.  CAPPUCCINO 2016
   
   
43. FRANCISCAANSE GEZINSDAG

Overgenomen uit Handdruk jg. 46, nr.  3, september 2016

44. DIERENZEGENING TE ANTWERPEN

Overgenomen uit Handdruk jg. 46, nr.  3, september 2016

45. VREDESWAKE IN DE ANTWERPSE KAPUCIJNENKERK

Overgenomen uit Handdruk jg. 46, nr.  3, september 2016

46. FRANCISCUSVIERING IN HEUVELLAND

Overgenomen uit Handdruk jg. 46, nr.  3, september 2016

47. TAUTJES DEEL 5
Hieronder vind je de TAUtjes: initiatieven rond franciscaanse spiritualiteit vandaag
Meer info is steeds te vinden op www.franciscaansleven.be

Een nieuw begin is altijd goed


Een nieuw schooljaar, een nieuw werkjaar, een nieuwe start... De zomer loopt op zijn einde, maar we genieten van iedere zonnestraal. 'Zomer is een manier van denken', hoor je wel eens. Of 'de zon schijnt altijd, ook als er wolken voor zitten'. Het is maar hoe je het bekijkt.

Onze blik bepaalt alles. Daarom blijven Franciscus en Clara tot op vandaag inspireren: ze nodigen uit om goed te kijken, diep te kijken, te doorzien. Na jaren van worsteling met hun eigen kwetsbaarheid en met die van de mensen om hen heen, durven ze arm voor God te staan en zich in al hun kleinheid en armoede geliefd te weten. Het maakt hen rijk en groot.
Wie durft het aan om zo diep te kijken dat er enkel 'ontvangen' overblijft? Kansen die ons telkens opnieuw tegemoet komen. Als we ze aangaan, is een nieuw begin altijd goed.

Ook TAU krijgt kansen: er ontstaan nieuwe dingen, naast het aanbod dat intussen beproefd is. Opnieuw mogen we de rijkdom van franciscaanse spiritualiteit met jullie delen. We zijn er dankbaar om, in het vertrouwen dat er ook de komende herfst weer gezaaid zal worden...

 

Franciscaanse gezinsdag

Op zondag 9 oktober 2016 in Sint-Maria-Aalter
 
Een melaatse kussen. Dat deed Franciscus, zo wordt verteld. Toestappen op de ultieme outcast. Weerzin overwinnen. Doorheen het gruwelijk verminkte gezicht de mens zelf zien. Wat dreef hem daartoe?
En wat kan dit verhaal voor ons betekenen? Waartoe roept het ons als mens op?


Pater André Jansen, medebroeders en medewerkers van TAU nemen ons die dag mee in het verhaal. We halen het naar ons leven vandaag.
Een poppenkastvoorstelling voor groot en klein, een uitdagende lezing en confronterende verwerking voor de ouders, speelse en creatieve inleving voor de kinderen en tot slot een verhalenwandeling met boeiende vertellers doorheen het bos, voor jong en oud. Ook grootouders met hun kleinkinderen zijn welkom!

Nieuwsgierig? Welkom op zondag 9 oktober vanaf 11.30 u. op Domein Menas in Sint-Maria-Aalter!

Meer info en inschrijvingsmogelijkheid vind je hier.
 

Startdag TAU Gent

Op zaterdagnamiddag 15 oktober

Welke weg zijn Franciscus en Clara in hun tijd gegaan?

Welke weg kunnen zij vandaag met ons gaan?
Welke weg kunnen wij vandaag met hen gaan?

 
Deze startdag van TAU Gent is voor:
bullet wie wil kennismaken, verkennen en proeven van franciscaanse spiritualiteit en van TAU
bullet wie al bezig is met of interesse heeft in eigentijdse, franciscaans-christelijke spiritualiteit en beweging
bullet wie in de werkkring of parochie iets nieuws wil opstarten rond Franciscus en Clara
Kortom, voor mensen die nadien in hun eigen leef- en werkmidden en/of in het Gentse verder iets willen beleven en doen met TAU.

Op zaterdag 15 oktober van 14 u. tot 17.30 u. in bezinningscentrum Het Rustpunt, Burgstraat Gent. Meer info en het programma vind je op de website van TAU én op de website van TAU Gent!

Franciscaanse wandelingen

Ons najaarsaanbod begint met het vredeswandelweekend van 9 tot 11 september. Daarnaast bieden we opnieuw twee soorten wandelingen aan:

Wandelweekend rond vrede
In samenwerking met de Franciscaanse Beweging van Nederland organiseert TAU een wandelweekend van 9 tot 11 september in Heuvelland en doen we daar de franciscaanse vredeswandeling in twee lussen. Meer info vind je hier. Inschrijven kan nog net.


Inspiratiewandelingen
Meditatief wandelen, inspiratie onderweg, de natuur nabij...
bullet Ook de inspiratiewandeling in Haacht van zondag 25 september staat in het teken van 'vrede'
bullet Op zondag 2 oktober verwonderen we ons met pater Joris over de herfst in Heverlee Bos en Meerdaelwoud
bullet En op zaterdag 12 november worden de twee lussen van het vredespad in Heuvelland opnieuw bewandeld i.s.m. vzw Het Oneindige
​Voor elk wat wils dus! Meer info vind je hier. Graag vooraf inschrijven.

Ontmoetingswandelingen
Stevig wandelen, elkaar ontmoeten, gezellig bijpraten...
bullet Op zondag 18 september in Kerksken en Denderhoutem
bullet Op zaterdag 8 oktober in het Pajottenland
bullet Op zondag 20 november in de omgeving van Tienen
bullet Op zaterdag 3 december in Heverlee
Een omschrijving van de wandelroutes vind je hier.
Voor de ontmoetingswandelingen hoef je niet vooraf in te schrijven.


Klik hier om onze wandelfolder te downloaden en door te sturen naar andere mogelijk geïnteresseerden.

 

Franciscaans verdiepingsaanbod


Wil je meer weten over Franciscus en Clara? Of over hun geschriften? Wil je leren wat ‘kwetsbaarheid’ voor hen en voor ons kan betekenen?
TAU biedt verschillende verdiepende momenten aan, voor elk wat wils!


Door hieronder te klikken vind je meer informatie over:


- de franciscaanse verdiepingsreeks op drie donderdagavonden in Sint-Truiden: 13 oktober, 10 november & 15 december
- de franciscaanse
verdiepingsdag op zaterdag 26 november in Antwerpen
- het franciscaanse
bezinningsweekend op 5 en 6 november in Drongen
- de franciscaanse
leesgroep op maandagavonden vanaf eind september in Leuven
- het franciscaans
verdiepingsgroepje vanaf november in Gent
- de franciscaanse
bronnenstudie vanaf donderdagnamiddag 6 oktober in Leuven (zie ook hieronder!)

Wist je dat de
initiatiereeks op aanvraag voor jouw groep georganiseerd kan worden? Neem gerust contact op met: tau@franciscaansleven.be

NIEUW: Franciscaanse bronnenstudie

Franciscaanse bronnen: studie van geschriften van Franciscus en Clara van Assisi

Vanaf het najaar van 2016 organiseert TAU een
franciscaanse bronnenstudie waarin de geschriften van Franciscus en Clara centraal staan. Na een algemene inleiding over de bronnen en over de leesmethode van middeleeuwse geschriften verdiepen we ons in het najaar van 2016 in teksten zoals bijvoorbeeld de eerste en tweede regelredactie van Franciscus, zijn testament en zijn brieven. In het voorjaar van 2017 lezen we fragmenten uit Clara's regel, uit haar testament en haar brieven.  

Op donderdagnamiddag tussen 14 u. en 17 u. in Leuven in het Leo XIII-seminarie, op 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november en 1 december. Deze reeks is enkel als geheel te volgen, dus als blok van vijf namiddagen per semester.


Voor vragen en meer info kan je terecht bij tau@franciscaansleven.be
 

Franciscus en Clara in beweging


Dit najaar biedt TAU een dag Sacrale Dans én een reeks 'Verbindend Bewegen' rond Franciscus en Clara. Dans je mee?

Tijdens de dag Sacrale Dans verkennen we met docente Rika Vandevenne al dansend franciscaanse thema's, zoals eenvoud, vrede, geven en ontvangen, verbondenheid met God en met elkaar, de seizoenen van het leven en in de natuur,…
Ook in de reeks Verbindend Bewegen, begeleid door Hildegard Deleyn, komen deze thema's aan bod, met poëzie, muziek en beweging.

Er is geen voorkennis of danservaring vereist, dus als je graag beweegt en wil dansen als een manier van contemplatie, ben je van harte welkom!
bullet Sacrale Dans: zondag 16 oktober in Leuven, van 9.30 u. tot 16.30 u.
bullet Verbindend Bewegen: vijf dinsdagavonden vanaf 11 oktober in Heverlee, van 19.30 u. tot 21.30 u.
Meer info en inschrijvingsmogelijkheden vind je op de website. De folder kan je hier bekijken en downloaden. Welkom!
 

Initiatieven van minderbroeders

De vrienden van de minderbroeders en de grauwzusters franciscanessen in Hasselt stellen voor:


'Archief van mijn herinnering'
Op vrijdag 4 november om 19.30 uur voert het vocaal ensemble F:e-m@il, in de kerk van de Minderbroeders in Hasselt, 'Archief van mijn herinnering' uit in twee delen:  'De stilte ademt' en 'Requiem twijfel en troost'.

Een muzikale- en diavoorstelling over zinvol afscheid nemen van een dierbare en de hoopvolheid van de Verrijzenis. Meer info op de website.

'Beeldspraak. De kern van de zaak'
Een hedendaagse tentoonstelling met sprekende foto's en gedichten rond tien franciscaanse kernwoorden: je kan ze huren of de bijhorende muzikale evocatie uitnodigen in jouw buurt. Meer info vind je op de website.


Door hier te klikken vind je meer info over de organisatoren.


De minderbroeders kapucijnen stellen voor:

'Cappuccino-avonden' in Brugge
Dit jaar staan de Cappuccino-avonden in het teken van het Jubeljaar van de Barmhartigheid:
bullet Gods barmhartigheid: nog vele jaren na het jubeljaar met Klaas Blijlevens ofs cap.
bullet Voorbij de onverschilligheid. 14 barmhartige/warmhartige wegen van solidariteit met Mieke Kerkhof
bullet Waarom jij...? Over de barmhartige levensstijl van Franciscus met Stijn Demaré (TAU)
Respectievelijk op dinsdagavonden 27 september, 11 en 25 oktober.
Meer informatie en inschrijvingsmogelijkheden vind je op de website.


Door hier te klikken vind je meer info over de organisatoren.
 

Reizen en staptochten naar Assisi in 2017


Dankbaar om de mooie Kalm-aan-reis en de zomerse staptocht naar Assisi delen we op de website graag enkele reacties van deelnemers (klik op de naam van de reis).

Ook volgend jaar hebben we weer Assisi-reizen in ons aanbod:

-
Kalm-aan-reis: 29 mei t.e.m. 5 juni 2017, inschrijvingen geopend
- Gezinsvriendelijke tocht: 8 t.e.m. 27 juli 2017 - info op de website - interesse doorgeven kan via een e-mail aan jan@franciscaansleven.be
- Korte staptocht van Gubbio naar Assisi: 5 t.e.m. 12 september 2017 - info op de website - inschrijvingen openen in oktober - interesse doorgeven kan via een e-mail aan tau@franciscaansleven.be
- De lange zomerse staptocht wordt opnieuw georganiseerd in 2018. De vooraankondiging vind je op de website.

Over de
korte lentereis met TAU naar Vézelay - in Frankrijk - hoor je binnenkort meer. De data liggen nog niet vast, maar er is al een programma voor deze korte reis van een viertal dagen.
Als je je interesse doorgeeft, houden we je graag op de hoogte. Laat het ons nu al weten via
tau@franciscaansleven.be!
 

Wat nog meer?

 
bullet September is 'Scheppingsperiode' in het kerkelijke jaar. In de TAU-blog vind je er meer over!
bullet Bij 'franciscaanse kunst' vind je o.a. een terugblik op de Franciscusvoorstelling van Jenne Decleir waarbij TAU voor de omkadering 'De kracht van het verhaal' zorgde.
bullet In 2017 trekt ook Femma naar Assisi. Een terugblik op de vorige reis en een aankondiging van reis in 2017 vind je hier!
bullet Een overzicht van franciscaanse activiteiten bij onze Noorderburen vind je op de website www.franciscaansebeweging.nl, met o.a. het Franciscaans Jongerentreffen op 23 september en een Franciscusweekend in Stoutenburg. Ook Geert Fierens is nog enkele keren te gast in Nederland met ‘Franciscus spreekt’.
bullet Dit jaar bestaat TAU vijf jaar. We danken alle betrokkenen, geïnteresseerden, medewerkers en verantwoordelijken van de franciscaanse familie voor jullie interesse, inzet en vertrouwen!
bullet Een dikke proficiat voor de levenskeuzes die zuster Lieve en stafmedewerker Stijn maakten: in mei legde zuster Lieve in haar eeuwige geloften af bij de Clarissen in Stabroek en in juli trouwde Stijn met Laura!
bullet De kunstmap met het franciscaanse werk van minderbroeder beeldhouwer Rik Van Schil is nog steeds te bestellen via pac.ofm@telenet.be
bullet Franciscaanse boeken bestellen kan via onze boekenpagina of rechtstreeks via e-mail.
bullet En op onze Facebookpagina vind je telkens de laatste nieuwtjes en weetjes!

Stuur je deze TAUtjes verder door naar mogelijk geïnteresseerden, alsjeblief? Alvast bedankt!
 

Vrede en alle goeds!

 

48. BOEKENPRESANTATIE   "De kapucijnen en de zorg om de mens"  

 

 

De pest te Leuven (1634-1636) 
Boekpresentatie

https://www.kuleuven.be/apps/mailtemplates/uploads/57f7576899d7a.jpeg

 

 

 

Professor Mathijs Lamberigts, decaan van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen en

pater Gust Koyen, minister-provinciaal van de Vlaamse provincie der kapucijnen nodigen U en uw partner uit op de boekvoorstelling 

De pest te Leuven (1634-1636).
De kapucijnen en de zorg om de mens
 

Deze boekvoorstelling vindt plaats in de gotische zaal van het stadhuis,
Grote Markt 9 in Leuven,
op vrijdag 4 november 2016 om 16.00 uur.

 De sprekers zijn Louis Tobback, burgemeester van Leuven,
Gust Koyen, minister-provinciaal van de Vlaamse kapucijnen, 
dr. Johan Boelaert en dr. Geert Van Reyn.

Na de boekvoorstelling wordt een receptie aangeboden in de wandelzaal.

 Gelieve uw aanwezigheid voor 25 oktober 2016 te bevestigen aan mevr. Evelien Denecker (evelien.denecker@kuleuven.be - 0032 16 32 52 76).

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Mathijs Lamberigts, decaan van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen en

pater Gust Koyen, minister-provinciaal van de Vlaamse provincie der kapucijnen

nodigen U en uw partner uit op de boekvoorstelling

 

De pest te Leuven (1634-1636).

De kapucijnen en de zorg om de mens

 

Deze boekvoorstelling vindt plaats in de gotische zaal van het stadhuis,

Grote Markt 9 in Leuven,

op vrijdag 4 november 2016 om 16.00 uur.

 

De sprekers zijn Louis Tobback, burgemeester van Leuven,

Gust Koyen, minister-provinciaal van de Vlaamse kapucijnen, 

dr. Johan Boelaert en dr. Geert Van Reyn.

Na de boekvoorstelling wordt een receptie aangeboden in de wandelzaal.

 

Gelieve uw aanwezigheid voor 25 oktober 2016 te bevestigen aan mevr. Evelien Denecker (evelien.denecker@kuleuven.be - 0032 16 32 52 76).

 

 

 
 
49. GEZINSVRIENDELIJKE STAPTOCHT IN HET SPOOR VAN FRANCISCUS, VAN 9 TOT 21 JULI 2017

Overgenomen uit Handdruk jg. 47, nr. 4, december 2016 

 
50. TAUTJES DEEL 6

Zalige Kerst!

In een wereld vol oorlog en natuurrampen
misbruik en mediamanipulatie
paniekzaaierij en machtsvertoon
 
Toch blijven dromen
Durven vertrouwen
Durven doen, dat kleine beetje

 
Welkom heten wie op de vlucht is
voor wat onze wapenfabrieken maken
voor de schade die wij toebrengen aan hun milieu
voor de oorlog die wij er zaaien – om geld, om olie, om winst
 
Ondanks de manipulatie door media en gezagsdragers
die met een ‘war on terror’ onze angst uitbuiten
durven geloven dat een vluchteling
ja, zelfs diegene die wij als terrorist ervaren
een mens is van vlees en bloed
gedreven door hoop op beter leven

 
Durven vertrouwen
Durven doen, dat kleine beetje
 
En vrede zaaien
En bomen planten

 
Onze kerstwens komt met een klein cadeautje
– dat we uiteraard ook zelf gekregen hebben
Het is een boodschap van hoop
door kleine daden van geloof
 
De kortfilm ‘The Man Who Planted Trees’
kan je vinden door
hier te klikken.
Klik rechts onder op ‘cc’ voor de ondertitels.
 
We wensen je veel kijkplezier
vredevolle kerstdagen
en een vertrouwvol 2017
 
Vrede
en alle goeds!


Tijdens de advent plaatsten we online bezinningen
op de website
www.franciscaansbezinnen.be
Je vindt er inspiratie voor deze Kersttijd!

En ook volgend jaar
staat TAU met een aanbod klaar...

Het overzicht vind je
op de website bij 'activiteiten'
en hieronder per thema!

 

Franciscaanse vorming en herbronning

Vanaf maart gaat er in Gent een franciscaans verdiepingsgroepje van start en op 19 maart kan je er terecht voor een franciscaanse herbronningsdag! Alle info vind je op de website van TAU Gent.

Blijf je graag op de hoogte van de activiteiten in Gent?

Laat het dan hier weten!

In De Panne staan er in het voorjaar
drie kennismakingsnamiddagen gepland in samenwerking met Ikaros vzw, telkens van 14 u. tot 16 u.:
- op 11 februari over Franciscus van Assisi
- op 11 maart over Clara van Assisi en het Kruis van San Damiano (het icoon in bovenstaande foto)
- op 1 april in dialoog met teksten van Franciscus en Clara
Je bent welkom voor koffie en soep vanaf 12.30 u. op de Noorddreef 1! Alle info is te vinden op
de website.

Wist je dat de
initiatiereeks op aanvraag in jouw buurt georganiseerd kan worden? Neem gerust contact op via e-mail: tau@franciscaansleven.be

Gezinsvriendelijke staptocht
van 9 tot 21 juli 2017

Komende zomer organiseert TAU opnieuw de Gezinspelgrimstocht in het spoor van Franciscus van Assisi. De vakantie bestaat uit een staptocht voor de ouders, een aangepast kinderanimatieprogramma voor de kinderen en veel tijd samen als gezin. We staan daarbij open voor spiritualiteit en leven twee weken sober en eenvoudig samen. Tijdens de stapmomenten van de ouders staat er voor de kinderen een kinderanimatieteam klaar dat hen de tijd van hun leven bezorgt! Zo treden we samen - jong en oud - in de voetsporen van Franciscus van Assisi, de rijkeluiszoon die plots zijn hele leven omkeerde om op zoek te gaan naar wat écht belangrijk is in het leven...

Alle info vind je op de
website van TAU!

Korte staptocht van Gubbio naar Assisi
Van 5 tot 12 september 2017


Tijdens deze stapreis gaan we op weg in het glooiende Umbrische landschap. We bezoeken het mooie stadje Gubbio en stappen langs de Via della Pace van Gubbio naar Assisi. Daar verkennen we verschillende plaatsen die betekenisvol zijn geweest in het leven van Franciscus en Clara.
Terwijl we wandelen in de voetsporen van Franciscus en Clara ontmoeten we elkaar en komen we tot rust. We zoeken ons eigen spoor, waarbij we ons laten inspireren door het levensverhaal van deze twee heiligen uit de 12de eeuw, wiens boodschap vandaag verbluffend actueel is. We spiegelen ons aan hun kwetsbaarheid en hun kracht...


Alle info vind je op de website. Inschrijven kan telefonisch of via e-mail: tau@franciscaansleven.be

Tweede Kalm-aan-reis
naar Assisi

van 20 t.e.m. 27 mei

Omdat de eerste Kalm-aan-reis (eind mei, begin juni) al volzet is, richten we een tweede Kalm-aan-reis reis in: van 20 t.e.m. 27 mei 2017.
Ken je nog mensen die graag "op 't gemakje" Assisi verkennen en het lekker rustig aan willen doen, met veel vrije tijd? Stuur hen dan graag de informatie door!


Het volledige programma vind je op de website. Inschrijven kan telefonisch (0479 07 81 40) of via e-mail: tau@franciscaansleven.be

Naar Vézelay

In de voetsporen van de minderbroeders...
 
Vézelay is een idyllisch Frans dorpje
met een adembenemende basiliek
en een bijzondere, franciscaanse geschiedenis...

 
Voor de jongerentocht naar Vézelay van 6 t.e.m. 9 april: klik hier
Voor de reis tijdens de zomerzonnewende van 19 t.e.m. 22 juni: klik hier
 
We verdiepen ons in de verhalen van deze plek,
nemen tijd voor bezinning in het nabijgelegen Franciscaanse kloostertje
en trekken erop uit in de omliggende natuur...


Ga je graag mee?
Geef dan een seintje via 
tau@franciscaansleven.be
 
'De snaren van de ziel'

Snaren resoneren als ze worden aangeraakt, maar de klankkleur wordt niet bepaald door wie of wat de snaar aanslaat, maar door de snaar zelf. Dit boek wil de verschillende klankkleuren in de ziel van de mens op het spoor komen.
Lees verder op de website...


Het nieuwe boek van minderbroeder André Jansen is verkrijgbaar via TAU voor 17,95 euro, plus verzendkosten. Op aanvraag kan je een gesigneerd exemplaar bekomen. E-mail daarvoor naar tau@franciscaansleven.be

Je kan het boek ook bestellen bij de boekhandel in je buurt.

Franciscaanse wandelingen
Ontmoetingswandeling 21 januari

Stevig wandelen, elkaar ontmoeten, gezellig bijpraten...
Op zaterdag 21 januari in de buurt van Testelt

Een omschrijving van de wandelroute vind je hier.
Voor de ontmoetingswandelingen hoef je niet vooraf in te schrijven.
Hou de website in de gaten: er volgen nog data!Inspiratiewandeling 11 maart

Meditatief en stil wandelen, inspiratie onderweg, de natuur nabij...
Op zaterdag 11 maart in het Turnhouts Vennengebied

Een omschrijving van de wandelroute vind je hier.
Graag vooraf inschrijven via e-mail: tau@franciscaansleven.be
 

Ook op TAU gezet...

bullet Op www.franciscaansbezinnen.be vind je een verzameling 'tegelspreuken'. Nieuwsgierig? Ga maar eens kijken!
bullet De tegelspreuken zijn ook ingekaderd of in kaartvorm verkrijgbaar. Neem daartoe contact op via tau@franciscaansleven.be
bullet Er zijn een aantal TAU-affiches op A3 formaat gemaakt die we jou kunnen bezorgen om op te hangen. Laat ons weten hoeveel we je er mogen bezorgen. Je kan ze hier bekijken en downloaden op A4 formaat.
bullet Franciscaanse boeken bestellen - onder andere de kunstmap van Rik Van Schil ofm en het nieuwe boek van André Jansen ofm kan via onze boekenpagina of rechtstreeks via e-mail.
bullet Op onze Facebookpagina en op Twitter (#TAU)
vind je telkens de laatste nieuwtjes en weetjes!

Stuur je deze TAUtjes verder door
naar wie het zou kunnen interesseren, alsjeblief?

 

Vrede en alle goeds!

 
51. JONGERENPELGRIMAGE NAAR ASSISI IN JULI 2017
 
 

Overgenomen  uit Handdruk jg. 47, nr. 1 maart 2017

 
 
52. FANCISCAANSE INSPIRATIEDAG - 18 NOVEMBER 2017 TE VAALBEEK

Overgenomen uit Handdruk,  jg. 47, nr. 2

 
53. DE 'HOF VAN LOF' VERWACHT ER WEER EEN MOOI SEIZOEN VAN TE MAKEN

Overgenomen uit Handdruk,  jg. 47, nr. 2

 
54. PELGRIMAGE NAAR ASSISI VOOR JONGEN MENSEN 15 > 30 JAAR
Overgenomen uit Handdruk,  jg. 47, nr. 2
55. FRANCISCAANS TRIDUUM IN ANTWERPEN
Overgenomen uit Handdruk,  jg. 47, nr. 2
56. CAPPUCCINO 2017
57 800 JARIG JUBILEUM VAN DE FRANCISCAANSE INTERRELIGIEUZE DIALOOG

Overgenomen  uit Handdruk jg. 47, nr. 3 september 2017

 
58. FRANCISCAANSE VORMING

Overgenomen  uit Handdruk jg. 47, nr. 3 september 2017

 
59. JAARLIJKS MATTENKAPITTEL 2017 VAN DE OFS

Overgenomen  uit Handdruk jg. 47, nr. 3 september 2017

 
60. FRANCISCAANSE GEBEURTENISSEN IN HEUVELLAND

Overgenomen  uit Handdruk jg. 47, nr. 3 september 2017

61. TAUTJES november 2017
Klik hier op Tautjes november 2017
 
62. PELGRIMEREN IN HET SPOOR VAN FRANCISCUS VAN ASSISI ZOMER 2018

Overgenomen  uit Handdruk jg. 47, nr. 4 december 2017

 

 63  TAUTJES zomervakantie 2018

 

 

De bossen van Waasmunster lijken verdacht veel op de bossen in het Noorden van het Italiaanse Umbrië. Meer nog, net als in Umbrië ligt daar diep in die bossen een klooster. Niet dat van Montecasale, maar dat van de abdij Roosenberg.
Verscholen in dat woud leven er ook drie rovers. Ongure types die je beslist niet wil ontmoeten. Toch is het net dat wat Franciscus overkwam...

 
Wil je het verhaal horen van Franciscus en de drie rovers?


Wandel dan met ons mee op de 2e Franciscaanse Gezinsdag door de bossen van Waasmunster. We wagen ons in het woud, zoeken er samen naar het kamp van de drie rovers en vinden uiteindelijk een warme welkome plek in het klooster dat er diep in de bossen ligt verscholen. Het wordt een dag met meerdere wel héél bijzondere ontmoetingen! Een beetje spannend, maar ook heel verrassend!
 

Save the date: zondag 14 oktober!

Meer info en inschrijving later deze zomer!
Nieuwsgierig naar de unieke locatie van de abdij Roosenberg?
Klik dan hier.
We houden op die dag rekening met het feit dat het verkiezingszondag is. 

 

 

2019 Jubileumjaar Franciscus en de sultan

800 jaar geleden deed Franciscus het ondenkbare. In augustus 1219 trok hij naar het kruisvaarderskamp in Damiate (Egypte) met de wens de gedoodverfde vijand van het christendom persoonlijk te ontmoeten. De paus had het westen massaal gemobiliseerd om ten strijde te trekken tegen de moslims en het Heilig Land te heroveren. Wars van het heersende vijanddenken, trok Franciscus de sultan van Egypte ongewapend en bezitloos met een vredeswens tegemoet ...

In 2019 besteedt TAU het hele jaar door extra aandacht aan de betekenis van deze ontmoeting 800 jaar geleden, maar ook voor ons nu. Wat vertellen de bronteksten over Franciscus’ vredesmissie? Hoe liet Franciscus zich raken door de Islam? Wat denken moslims over Franciscus en zijn broeders? Op welke manier kan Franciscus ons in deze tijd inspireren in onze omgang met ‘de andere’? Hoe bouwen we in de geest van Franciscus bruggen naar de moslimgemeenschap toe? 

Op onze website voorzien wij een speciale pagina om u het ganse jaar op de hoogte te houden van alle activiteiten rond het jubileum van de ontmoeting van Franciscus en de sultan. Klik hier om al een kijkje te nemen.

 

Wil je meewerken aan het jubileumjaar? Organiseer je graag iets in je buurt?
 

Noteer dan alvast zaterdag 1 december in je agenda. TAU Vlaanderen organiseert die dag in samenwerking met andere organisaties een initiatiedag rond Francisus en de sultan in Antwerpen. Meer informatie volgt na de zomer. Neem alvast contact met ons op via barbara.m.tau@gmail.com, dan bekijken we het samen! 

 

 

 

 

 

 

 

Franciscaanse wandelingen

 

Op zaterdag 18 augustus begeleidt Daniël de Rycke een ontmoetingswandeling van 20 km te Florival. De plek waar de Vlaamse Mystica Beatrijs van Nazareth een tijd geleefd heeft. 

Op zondag 9 september vertrekt er een ontmoetingswandeling van 20 km vanuit de Sint-Trudoabdij in Male onder leiding van Martine en Geert Jacxens-De Witte.   

Op zaterdag 22 september wordt in Haacht voor de derde keer een vredeswandeling georganiseerd in het kader van de Vlaamse Vredesweek. Hier en daar luisteren we naar een inspirerende tekst over vrede en gerechtigheid. Soms wandelen we in stilte om de diepere betekenis van geweld en vrede te laten doordringen. 

Meer info vind je op de wandelwebsite: klik hier

Zelf een franciscaanse inspiratiewandeling uitwerken? Neem contact op via e-mail

 

 

Noteer alvast volgende data in je agenda:
 

Zondag 14 oktober 2018: Gezinsdag, Roosenbergabdij Waasmunster.


Zaterdag 17 november 2018: Franciscaanse inspiratienamiddag, Franciscuscollege Heusden-Zolder.


Zaterdag 24 november 2018: inspiratiedag rond verhalen over Franciscus, Minderbroedersklooster Sint-Truiden.


Zaterdag 1 december 2018: initiatievoormiddag Franciscus en de sultan ter voorbereiding van het jubileumjaar, Italiëlei 98A, Antwerpen.


Zaterdag 23 februari 2019: Bronnenstudie Franciscus en de sultan met André Jansen, locatie nog te bepalen.


Zaterdag 27 april 2019: Interreligieuze stiltedag, Roosenbergabdij Waasmunster.

Dinsdag 4 tot maandag 10 juni 2019: Kalm-Aan-Reis Assisi.

 

 

 

Een Franciscuswake in jouw buurt rond 4 oktober?

We maken graag je initiatief graag mee bekend. In de loop van september verschijnt een speciale pagina op franciscaansleven.be met een overzicht van alle wakes in Vlaanderen.

Meer informatie bij stijndemare@gmail.com

 

 

Vakantietip! 

Op donderdag 21 juni werd in Museum De Mindere in Sint-Truiden plechtig de nieuwe tentoonstelling geopend. De opstelling gaat op verfrissende wijze in op drie belangrijke pijlers binnen de Franciscaanse spiritualiteit: Franciscus en de natuur, Franciscus en de sultan en Franciscus als mysticus. Warm aanbevolen! 

 

Copyright © 2018 TAU, All rights reserved.
Jouw e-mailadres bevindt zich in het contactenbestand van TAU. Daardoor ontvang je de nieuwsbrief 'TAUtjes' en/of de persberichten van TAU over franciscaanse spiritualiteit vandaag: reizen naar Assisi en Vézelay, franciscaanse wandelingen en vorming, franciscaans bezinnen, franciscaanse kunst en ander nieuws,...Ons postadres is:

TAU - franciscaanse spiritualiteit vandaag

Italiëlei 98A

2000 Antwerpen

België
 

 

 
64. CAPPUCCINO 2018
65. GEZINSVAKANTIE IN DE VOETSPOREN VAN FRANCISCUS VAN ASSISI Derde editie van 7 tot 19 juli 2019

Overgenomen  uit Handdruk jg. 48, nr.4  december 2018

66. LUISTER- EN MEEZINGCONCERT IN KERSTSFEER

Overgenomen  uit Handdruk jg. 48, nr.4  december 2018